­Շա­րու­նա­կե­լով հան­դի­պում­նե­րու իր շար­քը Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի յա­ռա­ջի­կայ ընտ­րու­թիւն­նե­րու թեկ­նա­ծու­նե­րուն հետ, հան­դի­պում մը տե­ղի ու­նե­ցաւ Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի ըն­կեր­նե­րուն եւ Եւ­րո­պա­յի ­Հայ ­Դա­տի գրա­սե­նեա­կի նա­խա­գահ ընկ. ­Գաս­պար ­Կա­րա­պե­տեա­նի եւ Եւ­րո­պա­կան ­Խորհր­դա­րա­նի թեկ­նա­ծու տի­կին Ան­նա ­Մի­սէլ Ա­սի­մա­քո­փու­լո­ւի մի­ջեւ, ա­նոր գրա­սե­նեա­կէն ներս։ ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բին ըն­կեր­նե­րը տի­կին Ա­սի­մա­քո­փու­լո­ւին ներ­կա­յա­ցու­ցին յու­նա­հայ գա­ղու­թի եւ հա­յու­թեան դի­մագ­րա­ւած հար­ցե­րու լայն շրջա­գի­ծը, եւ զրոյց ծա­ւա­լե­ցաւ Եւ­րո­պա­յի հետ կա­պո­ւած ­Յու­նաս­տանն ու ­Հա­յաս­տա­նը հե­տաքրք­րող տար­բեր բնա­գա­ւառ­նե­րու շուրջ։
­Տի­կին Ա­սի­մա­քո­փու­լու իր պատ­րաս­տա­կա­մու­թիւ­նը յայտ­նեց զօ­րա­վիգ կանգ­նե­լու հա­յու­թեան ու ­Հայ ­Դա­տի աշ­խա­տանք­նե­րուն։