Հայ ­Դա­սա­կան ժա­մա­նա­կա­կից հա­մերգ

0
90

Նո­ւի­րո­ւած՝ յու­նա­հայ գա­ղու­թի հիմ­նադ­րու­թեան 100-ա­մեա­կին:
­Կա­տա­րո­ղու­թեամբ
­Հա­յաս­տա­նէն՝ եր­գա­հան դաշ­նա­կա­հար ­Սար­գիս Ա­դա­մեա­նի մաս­նակ­ցու­թեամբ՝ ջու­թա­կա­հար ­Շանթ ­Դա­նիէ­լեա­նի:
­Պի­տի ցու­ցադ­րուի վի­տէօ-ե­րիզ:
­Կի­րա­կի 13 ­Նո­յեմ­բեր ժա­մը 20:00-ին,
­Հայ կա­թո­ղի­կէ ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի սրա­հը:
­Մուտ­քը ա­զատ է

­Հայ կա­թո­ղի­կէ Ա­ռաջ­նոր­դա­րան