­­Հայ ­Աւետարանական եկեղեցի Գոքինիա

Ժամանակացոյց
Ծաղկազարդի եւ Աւագ Շաբթուայ Պաշտամունքներու

­Ծաղկազարդ Կիրակի, 9 Ապրիլ 2023
Առաւօտեան ժամը 11:00-ին՝ մանուկներուն մասնակցութեամբ

Աւագ Չորեքշաբթի, 12 Ապրիլ 2023
Երեկոյեան ժամը 7:30-ին

Աւագ Հինգշաբթի, 13 Ապրիլ 2023
Երեկոյեան ժամը 7:30-ին՝ Սուրբ Հաղորդութեան մատակարարում

Աւագ Ուրբաթ, 14 Ապրիլ 2023
Երեկոյեան ժամը 7:30-ին Խաչելութիւն

Յարութեան Տօն՝ 16 Ապրիլ 2023
Առաւօտեան ժամը 11:00-ին