­­Հայ ­Աւետարանական եկեղեցի Գոքինիա

0
28

­­Հայ ­Աւետարանական եկեղեցի Գոքինիա
Ժամանակացոյց Աւագ Շաբթուայ Պաշտամունքներու

Աւագ Հինգշաբթի, 13 Ապրիլ 2023
Երեկոյեան ժամը 7:30-ին՝ Սուրբ Հաղորդութեան մատակարարում

Աւագ Ուրբաթ, 14 Ապրիլ 2023
Երեկոյեան ժամը 7:30-ին Խաչելութիւն

Յարութեան Տօն՝ 16 Ապրիլ 2023
Առաւօտեան ժամը 11:00-ին