­Չո­րեք­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ ժա­մը 11։30-ին
Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղե­ցի
­Գո­հա­բա­նա­կան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն
­Հա­յոց ­ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին
­Նա­խա­գա­հու­թեամբ՝
Ե­ղիա Վրդ. ­Մալ­խա­սեա­նի եւ ներ­կա­յու­թեամբ
պե­տա­կան ու քա­ղա­քա­պե­տա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու
­Խօսք պի­տի ուղ­ղէ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ
­Մարզ­պե­տի տե­ղա­կալ Ա. Ա­թա­նա­սիա­տու Այ­տո­նա 
***
ժա­մը 12։00-17։00
Ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն
­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝
Հ. Գթ. ­Խա­չի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի
«­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրահին մէջ
***
­Ժա­մը 19։15-ին
­Բո­ղո­քի ժո­ղովր­դա­յին ցոյց
դէ­պի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի թրքա­կան հիւ­պա­տո­սա­րան
­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝
Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան
­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան» խում­բի
­Հա­ւա­քա­վայր՝ Ա­յիաս ­Սո­ֆիաս փո­ղո­ցի
հայ­կա­կան կրպա­կին առ­ջեւ
***
­­Կի­րա­կի, 28 Ապ­րիլ  ­Ժա­մը 11։30-ին
«Իոա­նիս ­Վե­լի­տիս» հան­դի­սաս­րահ

­Կեդ­րո­նա­կան քա­ղա­քա­կան ձեռ­նարկ
­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ մարզ­պե­տա­րա­նի
եւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խում­բի
հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­թեամբ

Կը նախագահէ՝ ընկ. Յովիկ Գասապեան

Հ.Յ.Դ. Երիտասարդական Միութեան խօսք՝
ընկ. Աննա-Մարիա Ալեքսանեան

­Բա­նա­խօս՝ պատ­մա­բան ­
Գոնս­թան­տի­նոս ­Սա­մուր­քա­սի­տիս
«­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը. յի­շո­ղու­թեան պատ­մա­կան
ար­ժէ­քը եւ շա­րու­նա­կո­ւող ո­ճի­րը»
­Կը մաս­նակ­ցի «Ա­ղա­բի» երգ­չա­խում­բը,
խմբա­վա­րու­թեամբ՝ Է­լէո­նո­րա ­Քա­լայ­ծի­տո­ւի
***
­Ժա­մը 13։30-ին
­Քայ­լար­շաւ եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում
Գ. ­Զօ­րա­բա­նա­կի ­Յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ
***

Շա­բաթ, 11 ­Մա­յիս ­Ժա­մը 20։30-ին
­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րահ
«Ե­րաժշ­տու­թեան բա­րե­կամ­նե­րու սրահ Μ1»
­Հա­յե­րու եւ ­Պոն­տոս­ցի­նե­րու ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու
յի­շա­տա­կին նո­ւի­րո­ւած հա­մերգ
­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րա­հի
­Տոմ­սի գին 25 եւ­րօ, 15 եւ­րօ (նո­ւազ գին՝ 10 եւ­րօ)

Հ.Յ.Դ. ­Յու­նաս­տա­նի Հայ ­Դա­տի ­Յանձ­նա­խումբ — ­Թե­սա­ղո­նի­կէ