Ուր­բաթ, 21 Ապ­րիլ — Ե­րեք­շաբ­թի, 25 Ապ­րիլ

ժա­մը 10։00 — 22։00
­Քա­րոզ­չա­կան կրպակ՝ ­Միթ­րո­փո­լէոս պո­ղո­տա­յի վրայ
«Ա­րիս­թո­թե­լուս» հրա­պա­րա­կին կից
­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան
­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան» խում­բին

­Շա­բաթ, 22 Ապ­րիլ 

­Ժա­մը 17։00
­Հե­ծե­լար­շաւ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին
­Ցի­միս­քի պո­ղո­տայ «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին ե­կե­ղեց­ւոյ կից»
­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝  ­Թե­սա­ղո­նի­կէի Հ.Մ.Ը.Մ.ի, ­հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Մարզ­պե­տու­թեան եւ ­Քա­ղա­քա­պե­տու­թեան

­Կի­րա­կի, 23 Ապ­րիլ

­Ժա­մը 12։00
­Թե­սա­ղո­նի­կէի ­Պա­հա­կա­գուն­դի Ս­պա­յից Ս­րահ
«Էթ­նի­քիս Ա­մի­նիս 1»

­Կեդ­րո­նա­կան քա­ղա­քա­կան ձեռ­նարկ­
Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ մարզ­պե­տա­րա­նի եւ Հ.Յ.Դ. ­Հայ ­Դատի ­Յանձ­նա­խում­բի հա­մա­կազ­մա­կեր­պու­թեամբ ­Բա­նա­խօս՝ Թ­րա­կիոյ ­Տի­մոք­րի­թիօ հա­մալ­սա­րա­նի դա­սա­խօս, ­բա­նա­սէր տոքթ. Իա­քո­վոս Աք­ցօղ­լու

­Ժա­մը 14։00
­Քայ­լար­շաւ եւ դափ­նեպ­սակ­նե­րու
զե­տե­ղում Գ. Զօրաբանակի յուշարձանին առջեւ

Եր­կու­շաբ­թի, 24 Ապ­րիլ

«­Տէր ­Զա­քա­րեան» սրահ
ժա­մը 9։30-13։30
Ա­րիւ­նա­տո­ւու­թիւն

­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ. Գթ. ­Խա­չի «Ա­նի» մաս­նա­ճիւ­ղի
եւ գոր­ծակ­ցու­թեամբ՝ ­Փա­փա­նի­քո­լաու հի­ւան­դա­նո­ցի

ժա­մը 11։30
«Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղե­ցի
­Գո­հա­բա­նա­կան հան­դի­սա­ւոր ա­րա­րո­ղու­թիւն
­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան զո­հե­րու յի­շա­տա­կին
­Նա­խա­գա­հու­թեամբ՝ Ե­ղիա վրդ. ­Մալ­խա­սեա­նի եւ ներ­կա­յու­թեամբ պե­տա­կան ու քա­ղա­քա­պե­տա­կան անձ­նա­ւո­րու­թիւն­նե­րու ­Խօսք պի­տի ուղ­ղէ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի փոխ-մարզ­պետ
տի­կին Փ. ­Փա­թու­լի­տու

­Ժա­մը 18։00­
Բո­ղո­քի ժո­ղովր­դա­յին ցոյց դէ­պի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի
թրքա­կան հիւ­պա­տո­սա­րան
­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ Հ.Յ.Դ. Ե­րի­տա­սար­դա­կան ­Միու­թեան
­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Սո­ղո­մոն ­Թեհ­լի­րեան» խում­բի
­Հա­ւա­քա­վայր՝ Ա­րիս­թո­թե­լուս հրա­պա­րա­կի հայ­կա­կան
կրպա­կին առ­ջեւ, ժա­մը 17:30

­Ժա­մը 20։30
­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րահ «Է­մի­լիոս ­Ռիա­տիս սրահ Μ2»
­Հե­ղի­նէ ­Ռա­պեա­նի դաշ­նա­կի մե­նա­հա­մերգ
կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րա­հի
­Տոմ­սի գին 10 եւ­րօ «նո­ւազ գին՝ 5 եւ­րօ»

­Չո­րեք­շաբ­թի, 26 Ապ­րիլ

ժա­մը 20։30
­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րահ ­Հա­մերգ՝
­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-ա­մեա­կին ա­ռի­թով
­Կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հա­մեր­գաս­րա­հի,
­Թե­սա­ղո­նի­կէի Զ­բօ­սաշր­ջու­թեան բա­ժան­մուն­քի եւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի պե­տա­կան ե­րաժշ­տա­նո­ցի տոմ­սի գին 20 եւ­րօ, 15 եւ­րօ «նո­ւազ գին՝ 10 եւ­րօ»