­Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան 108-ա­մեա­կին, Գա­ւա­լա­յի մէջ ծա­ծա­նե­ցաւ Հա­յաս­տա­նի դրօ­շը

0
30

Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան մէ­կու­կէս մի­լիոն նա­հա­տակ­նե­րու յի­շա­տա­կը յար­գե­լու նա­խա­ձեռ­նու­թեամբ, Գա­ւա­լա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը, գոր­ծակ­ցու­թեամբ տեղ­ւոյն հայ հա­մայն­քին, Եր­կու­շաբ­թի 24 Ապ­րիլ 2023-ի ա­ռա­ւօ­տուն, կա­տա­րեց Ե­ռա­գոյն դրօ­շի պաշ­տօ­նա­կան պար­զու­մի ա­րա­րո­ղու­թիւն, քա­ղա­քա­պե­տա­կան պար­տէ­զի վայ­րէն ներս։
Ա­րա­րո­ղու­թեան ներ­կայ ե­ղան Գա­ւա­լա­յի քա­ղա­քա­պետ Թէո­տո­րոս Մու­րիա­տիս, Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի ա­նու­նով ընկ. Մա­րի Գա­լայ­ճեան, փոխ­քա­ղա­քա­պետ Ա­թոս­թո­լոս Մում­ծա­քիս, ե­րես­փո­խա­նա­կան թեկ­նա­ծու Ա­թի­նա Փա­նաեո­թի­տու եւ գա­ւա­լա­հայ հայ­րե­նա­կից­ներ։
Հա­յաս­տա­նի ո­գեր­գի հնչիւ­նին տակ, հայ­կա­կան դրօ­շը վեր բարձ­րա­ցաւ, որ­պէս յար­գան­քի տուրք Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ան­մեղ զո­հե­րու յի­շա­տա­կին։
Իր խօս­քը ուղ­ղե­լով ներ­կա­նե­րուն, քա­ղա­քա­պե­տը իր խո­նար­հու­մը կա­տա­րեց ան­մեղ նա­հա­տակ­նե­րուն հա­մար, շեշ­տե­լով, թէ այ­սօ­րո­ւան Թուր­քիան պար­տի ա­ռե­րե­սո­ւիլ իր ան­ցեա­լին հետ եւ ճանչ­նալ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ըն­թաց­քին իր կա­տա­րած յան­ցա­գոր­ծու­թիւն­նե­րը։ Ան շեշ­տեց, թէ դրօ­շի պար­զու­մը կու գայ յի­շեց­նե­լու հայ ժո­ղո­վուր­դի պայ­քա­րը եւ ա­պա­գա­յին այլ ցե­ղաս­պա­նու­թիւն­նե­րու կան­խու­մը։
Ընկ. Մա­րի Գա­լայ­ճեան իր խօս­քին մէջ նշեց, թէ Գա­ւա­լա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նը միշտ զօ­րա­վիգ կը կանգ­նի Հայ դա­տի յանձ­նա­խում­բի բո­լոր ծրա­գիր­նե­րուն, մա­նա­ւանդ Հա­յոց ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման հա­մար իր ան­խե­րա­պահ զօ­րակ­ցու­թիւ­նը կը յայտ­նէ տե­ղա­կան հա­յու­թեան։ Ան նաեւ շեշ­տեց թէ Թուր­քիոյ հան­դէպ կրա­ւո­րա­կան կե­ցո­ւածք­նե­րը Ցե­ղաս­պա­նու­թեան ճա­նաչ­ման ուղ­ղու­թեամբ, ճամ­բայ կը բա­նան նոր ո­ճիր­նե­րու, նոյն ցե­ղաս­պա­նին կող­մէ։