Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ՔԱԼԱՄԱԹԱՅԻ ՄԷՋ

­Կի­րա­կի` 17 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին ­Սուրբ եւ Ան­մահ
պա­տա­րագ պի­տի մա­տու­ցո­ւի ­Քա­լա­մա­թա­յի
Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ,
ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10.30ին։

Ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի նա­խա­գա­հէ՝
­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆ

Պի­տի պա­տա­րա­գէ Կ­րօ­նա­կան ժո­ղո­վի ա­տե­նապետ՝
Տ. ՀՐԱՅՐ ԱՒ. ՔՀՆՅ. ՆԻԿՈԼԵԱՆ
­

Սի­րով կը հրա­ւի­րենք շրջա­նի մեր ժո­ղո­վուր­դի
զա­ւակ­նե­րը ներ­կայ գտնո­ւե­լու
Սուրբ եւ Ան­մահ պա­տա­րա­գին։

ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ
ԽԱՉՔԱՐ — ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԻ ԲԱՑՈՒՄ

­Բարձր հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ եւ ներ­կա­յու­թեամբ
­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջ­նորդ
ԳԵՐԱՇՆՈՐՀ Տ. ԳԵՂԱՄ ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԵԱՆԻ

Ձեռ­նար­կը ի­րենց ներ­կա­յու­թեամբ պի­տի պա­տո­ւեն՝
­Մե­սի­նիա­սի մետ­րո­պո­լիտ
Տ. ԽՐԻՍՈՍԹՈՄՈՍ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ

­Բէ­լո­բո­նի­սո­սի մարզ­պետ (Περιφερειάρχης Πελοποννήσου)
պրն. ԲԱՆԱՅԻՈԹԻՍ ՆԻՔԱՍ

­Քա­լա­մա­թա­յի քա­ղա­քա­պետ
պրն. ԹԱՆԱՍԻՍ ՎԱՍԻԼՈԲՈՒԼՈՍ

­Նա­խա­գա­հու­թեամբ՝
­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ազ­գա­յին ­Վար­չու­թեան
կազ­մա­կեր­պու­թեամբ՝ ­Քա­լա­մա­թա­յի
քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի եւ Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ
թա­ղա­յին խոր­հուր­դի

Ողջոյնի խօսք՝
Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբի

­հան­դի­սա­վա­րու­թեամբ՝
պրն. ԹԱԳՒՈՐ ՅՈՎԱԿԻՄԵԱՆԻ

Պիտի մասնակցի Համազգայինի «Նանօր» պարախումբը, պարուսուցութեամբ՝ պրն Էտկար Էկեանի։
­
Կի­րա­կի՝ 17 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին, յա­ւարտ ­Սուրբ եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րա­գի ժա­մը 12ին, Ս. ­Նի­կո­ղա­յոս ե­կե­ղեց­ւոյ դի­մա­ցի հրա­պա­րա­կին վրայ։
­
Դի­ւան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի

­Ծա­նօթ՝
Ատ­տի­կէի հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը տե­ղե­կաց­նենք, թէ ­Քա­լա­մա­թա­յի յու­շար­ձա­նի բաց­ման ե­լոյ­թին հա­մար, բուլ­ման ինք­նա­շարժ պի­տի տրա­մադ­րո­ւի, որ ճամ­բայ պի­տի ել­լէ ­Կի­րա­կի ա­ռա­ւօտ ժա­մը 7.30ին՝ Ին­թէր­քոն­թի­նէն­թալ պան­դո­կէն եւ ժա­մը 7.45ին՝ ­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղե­ցիէն։ Եր­թե­ւե­կու­թեան ծախս՝ 15 եւ­րօ։
Ար­ձա­նագ­րու­թեան հա­մար կը խնդրո­ւի տե­ղեակ պա­հել Տ. Հ­րայր Աւ. քհնյ. ­Նի­կո­լեա­նին՝ հեռ. 6971688110, Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեա­նին՝ հեռ. 6977547343, Տ. ­Նա­րեկ քհնյ. ­Շա­հի­նեա­նին՝ հեռ. 6974431561։ Ար­ձա­նագրու­թեան պայ­մա­նա­ժամ մին­չեւ Եր­կու­շաբ­թի՝ 4 ­Նո­յեմ­բեր 2019։