­Կի­րա­կի՝ 25 ­Փետ­րո­ւար 2018ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30ին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ մա­տու­ցո­ւե­ցաւ Ս. եւ Ան­մահ ­Պա­տա­րագ, մաս­նակ­ցու­թեամբ ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րուն եւ ներ­կա­յու­թեամբ շրջա­նի բո­լոր միու­թիւն­նե­րու ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­նե­րուն եւ հա­ւա­տա­ցեալ հոծ բազ­մու­թեան։ Ս. ­Պա­տա­րա­գը մա­տու­ցեց շրջա­նի հո­գե­ւոր հո­վիւ Ս­տե­փա­նոս Վրդ. ­Փա­շա­յեան։ Ե­կե­ղե­ցա­կան ա­րա­րո­ղու­թեան իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ նաեւ Ա­թէն­քէն հիւ­րա­բար ժա­մա­նած՝ ­Յու­նաս­տա­նի մէջ հան­րա­ծա­նօթ ե­րա­ժիշտ եւ յօ­րի­նող ­Հայկ Եա­զը­ճեան, որ իր քաղցր ձայ­նով օ­րո­ւան «­Տէր Ո­ղոր­մեա…»ն­ եր­գեց եւ ներ­կա­նե­րուն յու­զում պատ­ճա­ռեց։
Ա­ւար­տին, հիւրն ու ե­կե­ղեց­ւոյ սպա­սա­ւոր­նե­րը՝ յի­շա­տա­կե­լի խմբան­կա­րով՝ բաժ­նո­ւե­ցան ի­րար­մէ։ Ն­շենք, որ ­Հայկ Եա­զը­ճեան Եր­կու­շաբ­թի՝ 26 ­Փետ­րուար 2018ի կէ­սօ­րո­ւան ժա­մը 3էն 4, իր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը բե­րաւ նաեւ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի FM100.6 ռա­տիո­կա­յա­նի հայ­կա­կան սփռու­մի յայ­տագ­րին, հա­ղոր­դա­վա­րու­թեամբ՝ գա­ղու­թի ե­րի­տա­սարդ ու­ժե­րէն ­Յո­վիկ ­Գա­սա­պեա­նի եւ ըն­կե­րակ­ցու­թեամբ՝ «­Հա­մազ­գա­յին ­Հայ Կր­թա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին ­Միու­թեան» ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թեան ան­դա­մու­հի ­Ռո­զա ­Թեր­զեա­նի։

Թղ­թա­կից