Հայերու դիմադրութիւնը անոնց հայրենասիրութեան մէջ կը գտնուի. Պոնտական թերթի անդրադարձը

0
797

Ար­ցա­խի վրայ Ատր­պէյ­ճա­նի եւ ­Թուր­քիոյ կող­մէ սան­ձա­զեր­ծուած պա­տե­րազ­մի սկիզ­բէն, ­Յու­նաս­տա­նի մէջ գոր­ծող պոն­տա­կան միու­թիւն­նե­րը եւ լոյս տես­նող մա­մու­լը կանգ­նած են հա­յու­թեան կող­քին։
Ա­նոնց­մէ մէկն է նաեւ «­Փոն­տիա­քի Ղ­նո­մի» ամ­սա­թեր­թը, որ լայն տա­րա­ծու­թիւն ու­նի պոն­տա­կան եւ յու­նա­կան հա­սա­րա­կու­թեան մօտ։
Ամ­սա­թեր­թը իր վեր­ջին թի­ւի կող­քը եւ խմբագ­րա­կա­նը նո­ւի­րած է հա­յե­րուն, յատ­կան­շա­նա­կօ­րէն գրե­լով՝ «­Դաս մը յոյ­նե­րուն հա­մար. ­Հա­յե­րուն ա­մե­նա­յա­ջող դի­մադ­րու­թիւ­նը ֆա­շա­կա­նու­թեան դէմ, ա­նոնց հայ­րե­նա­սի­րու­թիւնն է»։ ­Թեր­թը կը նշէ որ հա­յե­րուն կող­մէ տրո­ւած պատ­գա­մը ազ­գա­յին տե­սիլ­քի առ­կա­յու­թիւնն է, ընդգ­ծե­լով, որ ­Յու­նաս­տա­նը եւս պար­տի հա­յե­րու օ­րի­նա­կով զօ­րաց­նել իր ազ­գա­յին հի­մե­րը։