28 Մայիս 1918 — 2018

100ամեակ Հայաստանի Անկախութեան եւ
Պետականութեան ստեղծման

Հայաստանի Հանրապետութեան 100-րդ
տարեդարձին նուիրուած ելոյթներ՝

Գոհաբանական Մաղթանք
Հայաստանի Հանրապետութեան
Կիրակի՝ 27 Մայիս 2018,
Գոքինիոյ Ս. Յակոբ եկեղեցւոյ մէջ

Կեդրոնական քաղաքական ելոյթ
Կիրակի՝ 10 Յունիս 2018,
Բիրէայի «Տիմոթիքոն» թատրոնին մէջ