Ս. ՄԱՀՍԷՐԷՃԵԱՆ

28 Մայիս 1918ին ծնունդ առած Հայաստանի անկախ հանրապետութիւնը, կարճ ժամանակի մէջ իր բազմաթիւ իրագործումներով, ո՛չ միայն անջնջելի հետքեր թողած է մեր պատմութեան մէջ ու անժամանցելի պատգամներ ունի իրերայաջորդ սերունդներուս, այլ նաեւ կը հանդիսանայ հանգրուանային կամուրջ մը, որ իրարու կը կապէ մեր ազգային-քաղաքական զարթօնքի ժամակաշրջանն ու Ա. Հանրապետութեան յաջորդած փուլերը։
Մայիսեան Հանրապետութիւնը խորքին մէջ գումարն էր այն զարգացումներուն, որոնք մեր նորագոյն պատմութեան մէջ սկսած են արձանագրուիլ Էջմիածինի պատմական ժողովով ու Իսրայէլ Օրիով, կտրած են 18րդ ու 19րդ դարու ճակատագրական հանգրուանները՝ Հայաստանի վրայ ռուսական ազդեցութեան սկզբնաւորումէն մինչեւ Սան Սթեֆանօ ու Պերլին, մինչեւ զինեալ պայքարի ձեւաւորում, կուսակցութեանց կազմաւորում եւ հերոսամարտներ, յանգելու համար Ցեղասպանութեան յաջորդած Սարդարապատին ու Բաշ Ապարանին, որոնք սեփական բազուկին վստահելով՝ ազգային պետութիւն կազմելու եւ պահպանելու պատգամը մարմնաւորեցին։ Այս իմաստով՝ Հայաստանի անկախ պետականութեան ծնունդը թագադրումն էր մօտաւորապէս երկուք ու կէս դարու հոլովոյթի մը եւ մեկնակէտը՝ նոր դարաշրջանի մը։
1918ի հանրապետութիւնը բիւրեղացուց ազգային շօշափելի արժէքներ՝ բանակ, պետական կառոյցներ ու հաստատութիւններ, եւ դեռ՝ շատ ու շատ բաներ, իսկ 1919ին, արեմտահայոց ներկայացուցիչներուն խորհրդարան մուտքով, կենսական ու գործնական առաջին քայլը առնուեցաւ Միացեալ Հայաստանի արարման ճամբուն վրայ. Միացեալ Հայաստանի տեսլականը այդ օրերէն մեզի հասած գլխաւոր կտակներէն մէկն է, ու մենք լծուած ենք անոր կենսագործման։ Վկայ՝ Արցախի մէկ մեծ մասին սեփական բազուկներով Հայաստանի վերամիացումը…
Հայաստանի անդրանիկ հանրապետութեան կամուրջի դերը կարելի է տեսնել մեր Դատի իրականացման ճամբուն առնուած այն քայլերուն մէջ, որոնք յաջորդեցին Հայաստանի խորհրդայնացման հանգրուանին, նախ՝ Ազգերու Լիկային ու միջազգային այլ բեմերու վրայ քաղաքական աշխատանքներով, անոնց հիմամբ՝ Մ.Ա.Կ.ի մակարդակին վրայ մեր Դատին հետապնդման վերականգնումով՝ 1965ի նախօրեակին ու անկէ ետք, մասնաւորաբար 70ական տարիներէն սկսեալ, ապա նաեւ հակաթուրք ուժական պայքարով, որուն նորագոյն արձագանգը եղաւ ու կը մնայ Արցախեան Ազատամարտը։
Եթէ Սարդարապատն ու 1918ին Հայաստանի ստեղծումը մարմնաւորումն էին «երբ չի մնում ելք ու ճար, խենթերն են գտնում հնար» խօսքին, տարբեր չէր, այսօր ալ տարբեր չէ խորքը՝ իմա՛ստը Արցախի մէջ մղուող ճակատումներուն ու ինքնապաշտպանական հերոսամարտներուն, որոնք չեն համապատասխաներ քաղաքական աշխարհի «տրամաբանական հաշիւներ»ուն, «մեծեր»ու կողմէ ինքնորոշում եւ սեփական ճակատագիրի տնօրինում հետապնդող ժողովուրդներուն պատրադրուող «տարազներուն», այլ ընդհակառակն՝ գործնապէս տակն ու վրայ կþընեն այդ հաշիւները, կը մարմնաւորեն «մենք չենք ուզեր ազատ կամքի բռնութիւն» երգի ոգին։
***
Դժուարին պայմաններու մէջ ծնունդ առաւ մեր հանրապետութիւնը եւ կուրծք տուաւ դաժան շրջապատի մը. ան իր կեանքն ու հետքեր ձգած իրագործումները կերտեց մէկ կողմէ դրացիներու հետ ճակատումներու, իսկ միւս կողմէ՝ գաղթականներու մեծաթիւ ներկայութեան հետեւանքով՝ տնտեսական կրկնակօրէն ծանր վիճակը բարելաւելու կամքով, առանց մոռնալու քաղաքական-դիւանագիտական բեմերուն վրայ պարտադրուած անբաղձալի ազդեցութիւնները՝ «թրքական սալն ու պոլշեւիկեան մուրճը»։
Բնականաբար կարելի չէ, պէ՛տք չէ պատմական որեւէ ժամանակաշրջան բաղդատութեան դնել այլ ժամանակաշրջանի մը հետ, որքան ալ որ նմանութեան գիծեր տեսնուին հինին ու նորին միջեւ, սակայն նաեւ հրամայական է անցեալի պայմաններուն իրազեկութիւնն ու անոնց լոյսին տակ նորին, այժմէականին գնահատումը։
Եթէ ա՛յս մօտեցումով դիտենք մեր այսօրը, դժուար չէ տեսնել, որ անկախ հանրապետութեան վերականգնումէն ասդին, այսինքն՝ վերջին 25 եւ աւելի տարիներուն, Հայաստան ու մեր ժողովուրդը այսօ՛ր ալ կը դիմագրաւեն դաժան կացութիւններ, որոնք հետեւանք են արտաքին ու շրջանային հարկադրանքներու, տակաւին՝ ներքին վիճակը բարեփոխելու ձգտող քայլերուն ու անոնց դիմաց կանգնող ներքին արգելակներուն։ Հայաստան այսօ՛ր ալ իր դիմաց թշնամի ունի թուրքն ու ազերին, որոնք ուղղակի եւ անուղղակի միջոցներով պատերազմական վիճակի մէջ կը պահեն մեր հայրենիքն ու անոր բնակչութիւնը, սրտի անկանոն տրոփումներ կը պատճառեն հայրենիքի վիճակով տագնապող արտերկրի զաւակներուս։
Աշխարհի ճակատագիրը տնօրինելու լծակները մենաշնորհի վերածող մեծերը այսօ՛ր ալ առաւելաբար շահադիտական տրամաբանութեամբ, եւ ո՛չ թէ ազգերու ինքնորոշման ու տարրական իրաւունքներու պաշտանութեան-յարգումին տրամաբանութեամբ կը վարուին մեզի նման «փոքր»երու հետ, կոյր կը ձեւանան Թուրքիոյ ու Ատրպէյճանի իշխանութիւններու անմարդկային ու հակաժողովրդավար վերաբերմունքներուն նկատմամբ, պատրաստ են յարմարագոյն գինով «ծախելու» իրաւատէրն ու արդարը։
Այս իմաստով՝ Հայաստանը շրջապատող ու մեր պետութեան ներուժը կլանող շրջանային ու միջազգային կացութիւնները նո՛յնքան դաժան են ու, տակաւին, մատնուած են մաֆիական շրջանակներու «խիղճ»ին. այս վիճակը կարելի չէ՛ ու պէտք չէ՛ մտահան ընել, երբ կը փորձենք գնահատել կամ քննադատել հայրենի իշխանութիւններուն վարած քաղաքականութիւնը։ Այլ խօսքով՝ բացասական վիճակներուն մէջ պէտք է լաւ կշռադատել արտաքին հարկադրանքներուն հետեւանքներն ու անոնց հետ քայլ պահելու կարգ մը ազդեցիկ իշխանաւորներու վարմունքը, որ յաճախ զանոնք կþառաջնորդէ մասնակի շահերու հետամտութեան այն ուղիին, որ իբրեւ «բնական ընթացք» սկսած է նուիրագործուիլ թէ՛ մեր հայրենիքին եւ թէ ընդհանրապէս աշխարհի մեծ ու փոքր երիրներու մէջ, վիճակ՝ որ ոչ մէկ արդարացում կամ մեղմացուցիչ դէպ յանցանաց ունի։
Այլ խօսքով՝ եթէ Միացեալ Նահանգներու, Ռուսիոյ, Թուրքիոյ եւ եւրոպական ու ասիական երկիրներու մէջ փոքրամասնութեան մը տիրակալութիւնն ու մենաշնորհներու դրութիւնը «վաւերական» կը դառնան «օրինական» միջոցներով՝ ի նպաստ նիւթական հզօրանքները իրենց ձեռքերուն կեդրոնացնող փոքրամասնութեան մը, մեր հայրենիքին ու մեզի նման պայքար մղող ժողովուրդներու-երկիրներու մէջ նման «օրինականացում» չի կրնար արդարացուիլ, հանդուրժողութեամբ դիտուիլ։
Ահաւասիկ ա՛յս իրողական պայմաններուն մէջ է, որ ծնունդ առաւ մեր վերանկախացման ու Արցախի վերատիրացման շարժումը՝ 80ական տարիներու վերջերուն, կտրեց բազմաթիւ ճակատագրական փուլեր եւ մեզ հասցուց այսօրուան։ Եթէ Մայիսեան Հանրապետութիւնը ծնունդ առաւ հազիւ 12.000 քառ. քլմ. տարածութեամբ եւ, հակառակ պարտադրուած անհաւասար կռիւներու՝ յաջողեցաւ սեփական բազուկո՛վ նուաճել հայկական տարածքներ, Սեւրի Դաշնագիրով քաղաքական ժառանգ մը թողուց Արեւմտեան Հայաստանի կարգ մը բաժինները Հայաստանի Հանրապետութեան վերամիացնելու իմաստով, Սեպտեմբերեան Հայաստանը այդ կտակին տէր ու կատարողը եղաւ՝ Արցախին վերատիրանալով, հակառակ շրջափակման ու Փրոթոքոլներու ձախորդ ուղեգիծին։ Վերջին շրջանին, մէկէ աւելի գիծերու վրայ արձանագրուեցան ռազմական ու քաղաքական-դիւանագիտական նոր նուաճումներ ալ, թէեւ անոնք մնացին արցախեան զարգացումներուն եւ ներքին քաղաքական բեմի իրադարձութեանց լուսանցքին վրայ։ Մէկ կողմէ՝ Իրանի հետ գործակցական յարաբերութեանց բարելաւումը, միւս կողմէ՝ Վրաստանի հետ գործակցական գիծերու բացումը, ու տակաւին՝ եւոպական դաշտի մէջ ձեռք բերուած յառաջդիմութիւններ, Չինաստանի ու արաբական Ծոցի ուղղութեամբ կատարուած յառաջդիմութիւններ կարելի չէ աննկատ թողուլ եւ բաւարարուիլ անոնց լոկ առեւտրական երեսով։
Ապրիլեան պատերազմը այլապէս դրաւ դրական կնիքներ՝ թէ՛ Հայաստանի եւ թէ սփիւռքի հայութեան կեանքին մէջ, հակառակ անոր, որ այդ օրերուն ու անկէ ետք ստեղծուեցան նաեւ բացասական պատկերներ, ինչպէս սահմանային փոքր տարածքի մը կորուստն ու փոխ-զիջումներու տրամաբանութեան սեղան վերադարձը. պէտք է անգամ մը եւս շեշտել, որ յատկապէս հող զիջելու ընտրանքը մերժուած է ու մերժելի կը մնայ հայութեան համար, որ տէրն է ամբողջական Հայաստանի վերականգնումի կտակին ու հաւատարիմ՝ այդ երթին։ Արցախի մէջ 2016ի Ապրիլին ու անկէ ասդին օր աւուր շարունակուող ճակատումներն ու ազերիական ոտնձգութիւնները անգամ մը եւս ապացուցեցին, որ «օտարէն մեզ ֆայտա չկայ», մեր թիւֆէնքը մե՛նք պէտք է սազենք…։
Եթէ արտաքին գիծերու վրայ վերը յիշուած իրագործումները կը դիտենք արտաքին ու շրջանային գետիններու վրայ նուաճումներու անկիւնէն, կարելի է այս սիւնակին մէջ տեսնել նաեւ խորհրդարանական վերջին ընտրութիւններն ու աւելի քան վեց ամիս առաջ կազմուած կառավարութեան սկզբնաւորած բարեշրջական քայլերը, որոնք հրապարակ եկած են երկրի տնտեսական-ընկերային վիճակը բարեփոխելու եւ ապօրինի կացութիւնները սրբագրելու հաւաստիքներով։ Այսուհանդերձ, զանգուածին համար կը մնան մեծ հարցականներ, թէ՝ նախագահական դրութենէ խորհրդարանականի անցումը, օրէնքի գերակայութեան ու մենաշնորհներու սահմանափակման հետամտութիւնը որքանո՞վ թարգմանութիւն պիտի գտնեն… շպարայինէն անդին։ Փաստօրէն, կատարուած խոստումներ կամ ճամբաներու կուպրապատման պէս աշխատանքներ բարենիշի պէտք չէ սպասեն, որովհետեւ անոնք կþիյնան ժողովուրդին ու երկրին ընթացիկ կեանքը բարելաւելու պետութեան ամէնէն պարզ պարտականութիւններու ճամբուն մէջ։ Սպասելի է, աւելի՛ն՝ հրամայական է, որ Հայաստան-Արցախ երկրին կարողականութիւնները ի սպաս դրուին ժողովուրդի զանգուածին, քաղաքին ու գիւղերուն՝ հաւասարապէս, որպէսզի հայն ու մանաւանդ երիտասարդ սերունդը կարենայ երկու աչքերով իր ապագան տեսնել հայրենիքին մէջ, իր ներուժը դնէ սեփական ընտանիքին ու անոր ճամբով՝ հայրենիքին բարգաւաճման, կարճ ժամանակի մէջ վերջ դրուի արտագաղթի հիւծող ալիքներուն, երկիրը այսօրուան աշխարհին թելադրած ամէնէն տարրական միջոցներն ու դիւրութիւնները ընծայէ իր բոլոր զաւակներուն։
Ուրախալի է, օրինակ, որ Իրանի սահմանին վրայ պիտի ստեղծուի «ազատ գօտի», արաբական ու եւրոպական երկիրներէ ներդրումներ պիտի ապահովուին, սակայն աւելի՛ կարեւորը՝ ստեղծուող այս ասպարէզները չգործեն միայն ի նպաստ մենաշնորհեալ խմբակներու եւ զանոնք հովանաւորող օտար խմբակներու, ինչպէս որ է վիճակը երկրի բնական հարստութեանց ու ճարտարարուեստի-երկրագործութեան որոշ կալուածներու շահագործման, այլ անոնցմէ գոյանալիք նիւթական եկամուտներէն արդար բաժին հասնի պետութեան ու անոր ճամբով՝ գործածուին քաղաքաշինական ու գիւղաշինական ծրագիրներու, որակական բարեւաւում յառաջ բերեն ենթակառոյցին ու զանգուածներու կենցաղային վիճակին մէջ։
Իբ­րեւ հա­ւա­տա­րիմ ժա­ռան­գոր­դը ­Մա­յի­սեան ­Հան­րա­պե­տու­թեան, այ­սօր մեր հայ­րե­նիքն ու ժո­ղո­վուր­դը, նա­՛եւ աշ­խար­հաց­րիւ հա­յու­թիւ­նը կը կանգ­նին այլ հրա­մա­յա­կա­նի մը դէմ յան­դի­ման։ Այդ ալ՝ գա­ղա­փա­րա­կան մթնո­լոր­տին՝ ­Միտ­քին վե­րա­կանգ­նումն է մեր հայ­րե­նի­քին մէջ ու ա­նոր ճա­ռա­գայ­թու­մը, ար­տա­ցո­լա­ցու­մը՝ աշ­խար­հաց­րիւ հա­յու­թեան կեան­քին մէջ։
­Պե­տա­կան կա­ռոյց­նե­րու, բա­նա­կին ու կրթա­կան հաս­տա­տու­թեանց վե­րա­կանգ­նու­մին, «ազ­գայ­նաց­ման» ու բա­րե­լաւ­ման ճի­գե­րը պէտք է ու­նե­նան ու­ժեղ յե­նա­րան մը՝ գա­ղա­փա­րա­կան են­թա­հո­ղը. այս նա­խադ­րեա­լը ե­ղած է ու կը մնայ մեր ան­կախ հայ­րե­նի­քին խո­ցե­լի վի­ճակ­նե­րէն մէ­կը։ ­Քա­ռօ­րեայ պա­տե­րազ­մէն ետք ու մաս­նա­ւո­րա­բար ա­նոր տա­րե­լի­ցի օ­րե­րուն, հայ­րե­նի պե­տու­թիւ­նը հրա­պա­րակ ե­կաւ ժո­ղովր­դա­յին բա­նա­կի գա­ղա­փա­րով, ցու­ցա­հան­դէս կազ­մա­կեր­պեց ու զէնքն ու զի­նամ­թեր­քը շօ­շա­փե­լի դար­ձուց ա­շա­կերտ­նե­րուն, ե­րի­տա­սարդ­նե­րուն եւ ընդ­հան­րա­պէս ժո­ղո­վուր­դին։ ­Սա դրա­կան զար­գա­ցում է, ե­թէ չմնայ խորհր­դա­րա­նա­կան ընտ­րու­թեանց օ­րե­րուն տե­ղի ու­նե­ցած բազ­մա­ճիւղ քա­րոզ­չու­թեան պա­րու­նա­կին մէջ։ Ան­կէ ա­ւե­լի՛ կա­րե­ւո­րը՝ վե­րա­կանգ­նումն է ազ­գա­յին-ըն­կե­րա­յին գա­ղա­փար­նե­րուն, եւ այդ՝ ոչ միայն պատ­մա­կան հե­րոս­նե­րու այ­լա­պէս դրա­կան, բայց սահ­մա­նա­փակ-սահ­մա­նա­փա­կող պատ­գամ­նե­րուն դի­տան­կիւ­նէն, այլ պատ­մա­կան-ըն­կե­րա­բա­նա­կան ա­մէ­նէն լայ­նա­ծիր պա­րու­նա­կին մէջ։
­Պէտք չու­նինք շատ ետ եր­թա­լու. հա­զիւ եր­կու ա­միս ա­ռաջ, ընտ­րու­թիւն­նե­րու նա­խօ­րեա­կին ու ան­կէ ետք, բազ­մա­թիւ ձայ­ներ բարձ­րա­ցան, եւ՝ ար­դա­րօ­րէն, մատ­նան­շե­լու հա­մար, որ ընտ­րա­պայ­քա­րը ա­ռա­ւե­լա­բար «ա­ռեւտ­րա­կան» տրա­մա­բա­նու­թեամբ մղո­ւե­ցաւ, շա­հակ­ցա­կան, մաս­նա­կի շա­հե­րու-վնա­սի մօ­տե­ցու­մով պա­տաս­խա­նա­տու­ներ կա­ռա­վա­րա­կան եւ կու­սակ­ցա­կան պաշ­տօն­նե­րէ-դիր­քե­րէ հե­ռա­ցան, դա­շինք­ներ կազ­մո­ւե­ցան նոյն տրա­մա­բա­նու­թեամբ եւ եր­կար ա­տեն պաս­տառ­ներ գրա­ւող դէմ­քեր մէկ օ­րէն միւ­սը ա­նե­րե­ւու­թաց­ման մատ­նո­ւե­ցան։ Այս բո­լո­րին մէջ ա­մէ­նէն դրա­կան զար­գա­ցու­մը, վստա­հա­բար, «խա­ղա­ղու­թեան դի­մաց հո­ղա­յին զի­ջում»ի տրա­մա­բա­նու­թեան պար­տու­թիւնն էր ու զայն դրօ­շի վե­րա­ծող­նե­րուն նկատ­մամբ մեր­ժու­մը, սա­կայն ա­տի­կա հա­զիւ թէ կա­րե­լի է դի­տել ազ­գա­յին գա­ղա­փա­րա­բա­նու­թեան պա­րու­նա­կին մէջ։ Ան­դին, ան­յե­տաձ­գե­լի հրա­մա­յա­կան է ­Հա­յաս­տա­նի մէջ ԸՆԿԵՐԱՅԻՆ ԱՐԴԱՐՈՒԹԻՒՆ խոս­տա­ցող դրու­թեան մը հիմ­նա­ւո­րու­մը, ո­րուն գլխա­ւոր ու ա­մէ­նէն կեն­սա­կան աղ­բիւ­րը՝ այդ ա­ռա­ջադ­րան­քին մար­մին տո­ւող հա­մա­կար­գե­րու ի­րա­կա­նա­ցումն է։
­Հա­յաս­տա­նի ան­կա­խու­թեան վե­րա­հաս­տա­տու­մէն աս­դին, շու­կա­յա­կան տրա­մա­բա­նու­թիւնն ու դրա­մա­տի­րա­կան նե­րա­ծո­ւած ա՛ն-գա­ղա­փա­րա­կա­նու­թիւ­նը ի­րենց մա­կա­նին են­թար­կած են ի­շա­նու­թի՛ւնն ալ, տնտե­սու­թի՛ւնն ալ, ժո­ղո­վո՛ւրդն ալ։ ­Հա­մայ­նա­վա­րա­կան դրու­թեան 70 տա­րի­նե­րը հզօր ազ­դե­ցու­թիւն ու­նե­ցան ­Գա­ղա­փա­րին քայ­քայ­ման մէջ, ո­րով­հե­տեւ այ­լա­պէս զան­գո­ւած­նե­րու բա­րիք խոս­տա­ցող՝ «աշ­խա­տա­ւոր­ներ բո­լոր եր­կիր­նե­րու, միա­ցէ՛ք» նշա­նա­խօս­քով ճամ­բայ ե­լած դրու­թիւ­նը վե­րա­ծո­ւած էր չյայ­տա­րա­րո­ւած դրա­մա­տի­րու­թեան մը ա­մէ­նէ՛ն տխրահռ­չակ ձե­ւին, ու այ­սօր, երբ ­Հա­յաս­տա­նի կամ աշ­խար­հի տար­բեր եր­կիր­նե­րու մէջ խօսք կ­’ըլ­լայ ըն­կեր­վա­րու­թեան մա­սին, ա­տի­կա կը դի­տո­ւի հա­մայ­նա­վա­րու­թեան ձա­խո­ղած դրու­թեան պրիս­մա­կէն, ան­կախ այն ի­րո­ղու­թե­նէն, որ Եւ­րո­պա­յի մէջ թէ այ­լուր, ըն­կեր­վա­րու­թեան դրօ­շին տակ տաս­նա­մեակ­ներ շա­րու­նակ բա­րիք բե­րած կու­սակ­ցու­թիւն­ներ ու խմբա­ւո­րում­ներ վեր­ջին տաս­նա­մեակ­նե­րուն ի­րենց կար­գին ին­կած են ­Գա­ղա­փա­րը խոր­տա­կո­ղի ըն­թաց­քին մէջ. Ֆ­րան­սա­յի նա­խա­գա­հա­կան վեր­ջին ընտ­րու­թեանց մէջ պատ­մա­կան կու­սակ­ցու­թիւն­նե­րու, ա­ւան­դա­կան մրցա­կից­նե­րու ա­ղա­ղա­կող ձա­խո­ղու­թիւ­նը պեր­ճա­խօս վկա­յու­թիւն ե­ղաւ։
­Հա­յաս­տա­նի մէջ թէ այ­լուր, զան­գո­ւած­նե­րը կը տա­րո­ւին մտա­ծե­լու, որ գա­ղա­փար­նե­րը հիմք գոր­ծա­ծող դրու­թիւն­նե՛րն են որ սխա­լա­կան են, ձա­խո­ղու­թիւն­նե­րու, ա­նա­հա­ւոր ան­հա­ւա­սա­րու­թիւն­նե­րու պատ­ճա­ռը, մինչ­դեռ ա­նոնց սխալ կի­րար­կու­մը, ա­ւե­լի՛ն՝ մար­դոց ու եր­կիր­նե­րու կեան­քէն ա­նոնց վա­նո՛ւմն է ա­ղէ­տա­լի վի­ճակ­նե­րու պատ­ճա­ռը։ Ա­ւե­լի պար­զօ­րէն բա­ցատ­րե­լու հա­մար, կրնանք տալ օ­րի­նա­կը կրօ­նա­կան վար­դա­պե­տու­թեանց ձա­խո­ղեց­ման։ ­Կա­նուխ միջ­նա­դա­րէն սկսեալ, քրիս­տո­նէու­թեան ա­նու­նով խա­չակ­րու­թիւն­ներն ու մին­չեւ 20րդ ­դա­րու վեր­ջե­րը՝ ե­ւոր­պա­կան բազ­մա­թիւ եր­կիր­նե­րու մէջ քրիս­տո­նէու­թեան ա­նու­նով մղո­ւող ա­րիւ­նա­լի հա­կա­մար­տու­թիւն­նե­րը չեն կրնար մթագ­նել այս վար­դա­պե­տու­թեան մարդ­կա­յին ու մար­դաց­նող-մարդ­կայ­նաց­նող ար­ժէք­նե­րը, ինչ­պէս որ այ­սօր ­Մի­ջին Ա­րե­ւել­քի, Հնդ­կաստ­նի, Աֆ­ղա­նիս­տա­նի ու ծայ­րա­գոյն ա­րե­ւել­քի կարգ մը եր­կիր­նե­րու մէջ շա­րու­նա­կո­ւող ա­հա­ւոր ո­ճիր­նե­րը պէտք չէ դի­տել մահ­մե­տա­կան, հնդկա­կան եւ այլ կրօն­քե­րու վար­դա­պե­տու­թեանց ձա­խո­ղու­թեան բո­վան­դա­կու­թեան մէջ։

***
Այ­սօր, երբ մօ­տա­ւո­րա­պէս 100 տա­րո­ւան հե­ռա­ւո­րու­թե­նէ կը դի­տենք ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան հիմ­նադ­րու­թիւ­նը, կը կանգ­նինք մեր պատ­մա­կան հո­ղե­րուն վրայ ան­կախ պե­տա­կա­նու­թեան հիմ­նադ­րու­թեան 100րդ ­տա­րե­դար­ձի նա­խօ­րեա­կին, ազ­գո­վին՝ իբ­րեւ իշ­խա­նու­թիւն, կու­սակ­ցու­թիւն­ներ, միու­թիւն­ներ, ազ­գա­յին հաս­տա­տու­թիւն­ներ եւ, մէկ խօս­քով, հա­յու­թեան կեան­քին մաս­նա­կից ո­րե­ւէ միա­ւո­րի մաս­նիկ­ներ, կը գտնո­ւինք բազ­մե­րես մար­տահ­րա­ւէր­նե­րու դի­մաց, ո­րոնք չեն գար միայն ար­տա­քին ան­բա­րեն­պաստ ու եր­բեմն մեր կամ­քէն ան­դին զար­գա­ցող պատ­ճառ­նե­րէ, այլ պէտք է անդ­րա­դառ­նանք, ի­րա­զեկ դառ­նանք, որ մեր հայ­րե­նի­քին վե­րա­կանգ­նու­մի եւ ժո­ղո­վուր­դին ապ­րուս­տի-կեան­քի բա­րե­լաւ­ման բազ­մա­թիւ լծակ­ներ կը գտնո­ւին բա­ցա­ռա­պէս մեր ձեռ­քե­րուն մէջ։
­Միտ­քի՛, իս­կա­կան մտա­ւո­րա­կա­նու­թեա՛ն վե­րար­ժե­ւումն ու վե­րա­կանգ­նու­մը կա­րե­ւոր են­թա­հող են այս ի­մաս­տով, սա­կայն գա­ղա­փա­րը ինք­նին չ­’ե­րաշ­խա­ւո­րեր բա­րեշր­ջումն ու զար­գա­ցու­մը։ ­Նոյն­քան կա­րե­ւոր է հայ­րե­նի­քի շա­հերն ու ազ­գա­յին ե­րազ­նե­րը պար­փա­կող ճշմա­րիտ գա­ղա­փար­նե­րու գործ­նա­կան քայ­լե­րով կի­րար­կու­մը։ Որ­քա՜ն դիւ­րին է թուղ­թի վրայ գե­ղե­ցիկ ծրա­գիր­ներ ար­ձա­նագ­րե­լը, որ­քա՜ն դիւ­րին է ա­նոնց հի­մամբ ժո­ղո­վուր­դը խոս­տում­նե­րով օ­րօ­րե­լը…։ ­Սա­կայն այդ­քան ալ դժո­ւար չէ այդ բո­լո­րին կեն­սա­գոր­ծու­մը, եր­կար կամ կարճ ժամ­կէտ­նե­րով գործ­նա­կան ծրա­գիր­նե­րու կի­րար­կու­մը։ ­Հայ­րե­նա­շի­նու­թիւն եւ պե­տու­թեան կա­ռուց­ման ա­ռա­ջադ­րանք­նե­րը կ­’անց­նին աղ­քա­տու­թեան ու ար­տա­գաղ­թի ախ­տե­րուն դար­մա­նու­մէն։
­Պաշ­տօ­նա­կան, կի­սա­պաշ­տօ­նա­կան ու մի­ջազ­գա­յին տե­ղե­կա­գիր­նե­րու հա­մա­ձայն, ­Հա­յաս­տա­նի բնակ­չու­թեան մէջ աղ­քատ­նե­րու հա­մե­մա­տու­թիւ­նը կը տա­րու­բե­րի 24 առ հա­րիւ­րէն… 75 առ հա­րիւ­րի մի­ջեւ։ ­Հա­յաս­տա­նի պե­տա­կան պարտ­քը հա­սած է 6 մի­լիառ տո­լա­րի (ու ե­թէ ըն­դու­նինք, որ բնակ­չու­թեան թի­ւը 3 մի­լիոն է…) եւ, տնտե­սա­գէտ­նե­րու նա­խա­տե­սու­թեամբ, հա­կա­մէտ է մագլ­ցու­մի։ ­Դեռ ե­րէկ, Ե­րե­ւա­նի քա­ղա­քա­պե­տա­կան խոր­հուր­դի ընտ­րա­պայ­քա­րի օ­րե­րուն, բա­րե­կե­ցիկ ու «հնա­դա­րեան» թա­ղա­մա­սեր այ­ցե­լող մրցա­կից­նե­րը, ա­ռանց անդ­րա­դառ­նա­լու, ա­մէն օր ցու­ցադ­րե­ցին, թէ մայ­րա­քա­ղա­քի՛ն մէջ իսկ որ­քա՜ն լքո­ւած ու բա­րե­փոխ­ման կա­րօտ շրջան­ներ կան, եւ խոս­տում­ներ շռայ­լե­ցին դար­ման­ներ բե­րե­լու։ Ն­ման բա­ցա­յայ­տում­նե­րու ա­կա­նա­տես ե­ղանք ­Հա­յաս­տա­նի տար­բեր շրջան­նե­րու, նա­՛եւ սահ­մա­նա­մերձ գօ­տի­նե­րուն մէջ, երբ Ազ­գա­յին ­Ժո­ղո­վի թեկ­նա­ծու­ներ ընտ­րա­պայ­քա­րի ի­րենց կառ­քե­րը տա­րին այս կամ այն քա­ղաքն ու գիւ­ղը։ ­Պեր­ճա­խօս ա­պա­ցոյց­նե­րու ա­կա­նա­տես ե­ղանք, թէ ինչ­պէ՛ս սահ­մա­նա­յին գիւ­ղեր կը պար­պո­ւին, մինչ­դեռ բո­լորն ալ կը ճա­ռեն հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թիւ­նը նա­խա­մե­ծար հա­մա­րե­լու բա­ռամ­թեր­քով…
Ն­ման ճշմար­տու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րե­լու կամ տես­նե­լու հա­մար, ոչ պէտք ու­նինք ծուռ նստե­լու, ոչ ալ ծակ-գլուխ կո­չո­ւե­լու։ Անհ­րա­ժեշտ է ձեր­բա­զա­տո­ւիլ նաեւ այն մտա­ծու­մէն, որ այս բո­լո­րը ­Հա­յաս­տա­նի ու ա­նոր ժո­ղո­վուր­դին հար­ցերն են, ար­տեր­կար­ցի հա­յը պէտք չէ նման մատ­նան­շում­ներ ը­նէ, մի­ջա­մուխ ըլ­լայ ­Հա­յաս­տա­նի «ներ­քին հար­ցեր»ուն։ Ան­ցեա­լին ալ, այ­սօր ալ պարզ ճշմար­տու­թիւն է, ան­վի­ճե­լի ճշմար­տու­թիւն պէտք է ըն­դու­նիլ, որ ­Հա­յաս­տա­նը, իր այ­սօ­րո­ւան ու վա­ղո­ւան հո­գե­րով, ամ­բո՛ղջ հա­յու­թեան հայ­րե­նի­քին է։

***
…99 տա­րի ա­ռաջ, ­Ցե­ղաս­պա­նու­թե­նէն ճո­ղոպ­րած հա­րիւր հա­զա­րա­ւոր թշո­ւառ ու ա­նօգ­նա­կան գաղ­թա­կան­նե­րու ծանր բե­ռը իր ու­սե­րուն վեր­ցու­ցած, դրա­ցի­նե­րու պար­տադ­րած պա­տե­րազմ­նե­րուն եւ հա­մայ­նա­վա­րա­կան հո­վե­րու ներշն­չու­մէն բարձ­րա­ցող ա­լիք­նե­րուն տակ ճնշո­ւած, ո­չին­չէն շա՜տ բան ի­րա­կա­նա­ցու­ցած սե­րուն­դը ի­րա­ւա՛մբ խեն­թե­րէ կազ­մո­ւած էր, որ ելք ու ճա­րի դուռ­նե­րը փակ տես­նե­լով հան­դերձ՝ հնար­ներ ստեղ­ծեց ան­կախ պե­տու­թիւն-հայ­րե­նիք եւ զայն մարմ­նա­ւո­րող ար­ժէք­ներ շօ­շա­փե­լի դար­ձե­լու հա­մար։
Ան­կախ ­Հա­յաս­տա­նը, իր ­Սար­դա­րա­պա­տով, Ա­րամ ­Մա­նու­կեան­նե­րով, ­Խա­տի­սեան­նե­րով, Ա­րա­րա­տեան­նե­րով, ­Նա­զար­բէ­կեան­նե­րով, Դ­րո­նե­րով, ­Շան­թե­րով, Աղ­բա­լեան­նե­րով, Ար­մէն ­Գա­րո­նե­րով, սպա­յա­կոյ­տով ու ֆե­տա­յա­կան գուն­դե­րով, բա­նաս­տեղ­ծին բա­ռե­րով՝ հնարք գտնող խեն­թե­րու ամ­բողջ «բա­նակ­ներ»ով՝ հի­ւանդ ծնած ե­րե­խա­յի վի­ճակ ու­նե­ցող 1918ի ­Հա­յաս­տա­նը շուրջ եր­կու տա­րո­ւան մէջ դրին բա­րեշրջ­ման ճամ­բու մէջ. ա­նոնց անձ­նա­կան գրպան­նե­րը չուռ­ճա­ցան, ինչ­պէս կը պա­տա­հի այ­սօ­րո­ւան ­Հա­յաս­տա­նին մէջ, այլ անդ­րա­նիկ հան­րա­պե­տու­թիւ­նը վե­րա­ծե­ցին ան­ցեալ դա­րաշր­ջա­նը գու­մա­րող հանգ­րո­ւա­նի ու մին­չեւ մեր օ­րե­րը եր­կա­րող կա­մուր­ջի. այդ հի­մերն էին, որ հզօ­րան­քը ներշն­չե­ցին՝ շրջան­ցե­լու եւ յաղ­թա­հա­րե­լու հա­մայ­նա­վա­րու­թեան բազ­մա­թիւ թա­փօն­նե­րը։ ­Մե­զի կը մնայ 100ա­մեա­կը վե­րա­ծել կամր­ջու­մի նոր հանգ­րո­ւա­նի մը, որ հիմ­նա­քար ծա­ռա­յէ ազգ-պե­տու­թեան ամ­րա­կայ­ման, ա­պա­հո­վու­թեան կռան­ման եւ ըն­կե­րա­յին ար­դա­րու­թեան ժո­ղովր­դա­կա­նաց­ման։ Եւ ինչ­պէս որ ­Ցե­ղաս­պա­նու­թեան 100ա­մեա­կէն ա­ռաջ, մեր աչ­քե­րը ար­դէն ուղ­ղած էինք դէ­պի նոր տաս­նա­մեակ­ներ, սկսած էինք մեր ­Դա­տին հե­տապն­դու­մը տա­րա­ծել ցարդ ան­կոխ տա­րածք­ներ, նոյն­պէս ալ ­Հա­յաս­տա­նի ­Հան­րա­պե­տու­թեան 100ա­մեա­կը պէտք է դառ­նայ հայ­րե­նի­քի ամ­րա­կայ­ման ու ա­պա­գա­յին հետ կա­մուրջ­ներ եր­կա­րե­լու հանգ­րո­ւան մը, ո­րով­հե­տեւ ա­ռանց նման տես­լա­կա­նի, ա­ռանց միտ­քի ու գա­ղա­փա­րի ճշմա­րիտ ար­ժե­ւոր­ման, ո՛չ հայ­րե­նի­քը եւ ոչ ալ ժո­ղո­վուր­դը կրնան պայ­ծառ հե­ռան­կար­ներ ու­նե­նալ։
Իսկ հայ­րե­նի­քը միայն հող ու պե­տա­կան կա­ռոյց­ներ չէ, այլ ժո­ղո­վո՛ւրդն է, իր հայ­րե­նաբ­նակ ու ար­տերկ­րի տա­րածք­նե­րով, ժո­ղո­վուրդ՝ որ պար­տա­կա­նու­թիւնն ու ի­րա­ւո՛ւն­քը ու­նի սե­փա­կան հո­ղին վրայ բար­գա­ւա­ճե­լու, թո­ւա­կան ու տնտե­սա­կան աճ ար­ձա­նագ­րե­լու, ձեր­բա­զա­տեու­լու ներ­քին ու ար­տա­քին ա­մէն տե­սա­կի մե­նաշ­նոր­հէ եւ ար­գե­լա­կող գոր­ծօն­նե­րէ, մի՛շտ ու ա­ռա­ւե­լա­բար վստա­հե­լով սե­փա­կան բա­զու­կին։