Եւրոպայէն վերադարձին, անկախ Հայաստանի վարչապետներէն մեծանուն Համօ Օհանջանեանը անցաւ Աթէնքէն, երկրորդ աշխարհամարտէն քանի մը տարիներ առաջ (ճիշդ թուականը չենք յիշեր)։ Նկարին մէջ շրջապատուած է ան Աթէնքի խումբ մը դաշնակցականներուն կողմէ,- առջեւի գծին վրայ, ձախէն աջ՝ Գէորգ Կառվարենց, Միհրան Փափազեան, Համօ Օհանջանեան, Գարեգին Մարգարեան, Պարգեւ Նաճարեան եւ Մանուկ Մանուկեան։

(Ամէնուն Տարեգիրքը 1976-68 Կարօ Գէորգեանի)