ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 105-ԱՄԵԱԿ

Համակերպելով այս տարի համաշխարհային մեկուսացման օրէնքներուն, որ ստեղծուած են COVID-19 համավարակի պատճառով, Ապրիլեան ոգեկոչական ձեռնարկներու փոխարէն, համացանցային յատուկ սփռում նախատեսուած է

Ուր­բաթ՝ 24 Ապ­րիլ 2020,
ե­րե­կո­յեան ժա­մը 19։30ին

Մասնակցութիւն կը բերեն յոյն պետական ներկայացուցիչներ
● Խորհրդարանի փոխ նախագահ

պրն. Նիքիթաս Քաքլամանիս
● Յունաստանի արտաքին գործոց նախարար

պրն. Նիքոս Տենտիաս
Ատիկէի, Թեսաղոնիկէի եւ Թրակիոյ մարզպետներ

Հ.Յ.Դ. Հայ Դատի Յանձնախումբի կողմէ
ընկ. Լոռի Պարազեան

Օրուայ խօսք՝
Յունաստանի Հանրապետութեան նախկին
նախագահ պրն. Փրոքոփիս Փաւլոփուլոս

Ողջոյնի խօսքեր՝
Յունաստանի մօտ Հ.Հ. արտակարգ եւ լիազօր դեսպան պրն. Ֆադէյ Չարչօղլեան

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութիւն
ընկ. Լոռի Գույումճեան

Յատկապէս պատրաստուած երգերով հանդէս
կուգայ անուանի արուեստագէտ Հայկ Եազըճեան

Սփռումը պիտի կատարուի
● ­Հայ Դա­տի Յանձ­նա­խում­բի կայ­քէ­ջէն www.ancg.gr
­● Դի­մա­տետ­րի-Facebook է­ջէն https://www.facebook.com (Αρμενική Εθνική Επιτροπή Ελλάδος) Youtubeի կա­յա­նէն

(Armenian National Committee of Greece)
● «Ա­զատ Օր» օ­րա­թեր­թի կայ­քէ­ջէն www.azator.gr

Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Հայ Դատի Յանձնախումբ