Համաժողովրդային բողոքի հաւաք
Ատրպէյճանի յարձակողականութեան դէմ

Չորեքշաբթի՝ 30 Սեպտեմբեր 2020,

երեկոյեան ժամը 5-ին,
Սինտաղմայի հրապարակին վրայ:

Պիտի կիրարկուին առողջապահական եւ հեռաւորութիւն