Ե­րեք­շաբ­թի, 6 ­Փետ­րո­ւար 2018-ի ե­րե­կո­յեան ժա­մը 9։30-էն սկսեալ, ­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» ­Մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վար­չու­թեան ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րը ի­րենց հեր­թա­կան ժո­ղո­վը գու­մա­րե­ցին «­Հա­յաս­տան» սրա­հէն ներս։ ­Ժո­ղո­վին սկիզ­բը, ա­նոնք միաս­նա­բար 2018 տա­րո­ւան ­Գա­թան կտրե­ցին՝ զի­րար բա­րե­մաղ­թանք­ներ ու շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լով։ ­Գա­թա­յի մէջ գտնո­ւող մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ ­Վար­չու­թեան Ան­դա­մու­հի՝ ­Մե­լին ­Գա­րաօղ­լա­նեա­նի մօտ եւ ան Ա­տե­նա­պե­տու­հիին կող­մէ ստա­ցաւ գե­ղե­ցիկ նո­ւէր մը։
­Հա­մազ­գա­յի­նի ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ղ. ­Սա­րեան» ­Մաս­նա­ճիւ­ղի ­Վար­չու­թեան ան­դամ-ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ կը շնոր­հա­ւո­րենք ­Մե­լին ­Գա­րաօղ­լա­նեա­նը, մաղ­թե­լով ա­նոր եր­ջա­նիկ եւ ու­րախ օ­րեր, ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։

Թղ­թա­կից