­Գո­քի­նիոյ Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ քհնյ. ­Խա­չե­րեան եւ ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ա­տե­նադ­պիր տիկ. ­Լու­սի ­Հան­նէեան ու գան­ձա­պահ պրն. ­Գար­լօ ­Գու­յում­ճեան, ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Նի­քէա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հրաւէ­րին ­Շա­բաթ, 28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2023­-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։00-ին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան «Օ­սիա Ք­սէ­նի» հրա­պա­րա­կը, ուր տեղ­ւոյն յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­յու­նաց ազ­գա­յին տօ­նի հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը, օ­րո­ւան պատ­գա­մի փո­խան­ցու­մը, ա­պա դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղու­մը։
­Տիկ. ­Լու­սի ­Հան­նէեան յա­նուն Ս. ­Յա­կոբ ե­կե­ղեց­ւոյ զե­տե­ղեց դափնեպսա­կը։ Ետ­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­շա­կեր­տա­կան ու սկաու­տա­կան տո­ղանց­քը, ո­րուն մաս կազ­մեց Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի սկաու­տա­կան խում­բը։
Ա­ւար­տին հո­գե­ւոր հո­վիւն ու ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը մեկ­նեցան «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րոն, ուր տե­ղի ու­նե­ցաւ սկաուտ­նե­րու դրօ­շա­կի ա­րա­րողու­թիւ­նը։
Տ. ­Պա­րէտ ­Քա­հա­նայ, խօսք առ­նե­լով շնոր­հա­ւո­րեց ազ­գա­յին տօ­նին առ­թիւ սկաու­տա­կան կազ­մի պա­տո­ւա­բեր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը եւ մաղ­թեց յա­ջողու­թիւն։

28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2023
Թղ­թա­կից