Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ ­Հայ­րա­պե­տին կող­մէ 21 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ի թո­ւա­կիր հայ­րա­պե­տա­կան գրու­թեամբ՝ 13 ­Հոկ­տեմ­բեր 2019ին ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ե­րես­փո­խա­նա­կան ­Ժո­ղո­վէն ընտ­րո­ւած Ազ­գա­յին վար­չու­թեան նոր կազ­մի վա­ւե­րա­ցու­մէն ետք, նո­րըն­տիր Ազ­գա­յին ­վար­չու­թիւ­նը, ­Թե­միս Ա­ռաջ­նորդ ­Գե­րաշ­նորհ Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեա­նի նա­խա­գա­հու­թեամբ, 6 ­Նո­յեմ­բեր 2019ին գու­մա­րած անդ­րա­նիկ նիս­տին կազ­մեց իր դի­ւա­նը հե­տե­ւեալ կեր­պով՝

­Պօ­ղոս ­Չո­լա­քեան՝ ա­տե­նա­պետ
­Նա­զար Ա­ւա­գեան՝ փոխ ա­տե­նա­պետ
­Թագ­ւոր ­Յո­վա­կի­մեան՝ ա­տե­նադ­պիր
Ս­տե­փան ­Փա­փա­զեան՝ փոխ ա­տե­նադ­պիր
­Սեր­գօ ­Յա­րու­թիւ­նեան՝ խորհր­դա­կան
­Վե­րա Պ­լէ­ճեան ՝ խորհր­դա­կան
­Զա­պէլ Այ­վա­զեան՝ խորհր­դա­կան
­Դա­նիէլ Ա­բի­կեան՝ խորհր­դա­կան
Ա­րամ ­Պէ­քէ­րէ­ճեան՝ խորհր­դա­կան
­Գէորգ ­Պօ­ղո­սեան՝ խորհր­դա­կան
Էդ­գար ­Գալս­տեան՝ խորհր­դա­կան

­Դի­ւան Ազ­գա­յին Ա­ռաջ­նոր­դա­րա­նի