ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

0
1958

Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­նը ու­րա­խու­թեամբ կ­՚ու­զէ տե­ղե­կաց­նել ­Յու­նաս­տա­նի հայ հա­մայն­քին, թէ պատ­մու­թեան մէջ երկրորդ ան­գամ ըլ­լա­լով ­հայ մը անդամ ընտրուեցաւ Յու­նա­կան Ս­կաու­տա­կան ­Ֆե­տե­րա­սիո­նի ընդհանուր ժողովին: Ընտրուած է՝ Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Յու­նաս­տա­նի խմբա­պե­տա­կան կազ­մի ան­դամ եւ ­Յու­նա­կան ­Ֆե­տե­րա­սիո­նի մօտ ներ­կա­յա­ցուցիչ, ինչ­պէս նաեւ նա­խորդ եր­կա­մեա­կի Շրջա­նա­յին Խմ­բա­պետ եղբ. ­Պետ­րոս ­Մի­քայէլեան:
­Վար­չու­թիւնս կը շնոր­հա­ւո­րէ՝ եղ­բօր մաղ­թե­լով յա­ջո­ղու­թիւն իր աշ­խա­տանք­նե­րուն մէջ:

Հ.Մ.Ը.Մ. ­Յու­նաս­տա­նի
Շր­ջա­նա­յին ­Վար­չու­թիւ­ն