ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹԻՒՆ

0
1631

Ըն­դա­ռա­ջե­լով ­Նի­քիա­յի քա­ղա­քա­պե­տա­րա­նի հրա­ւէ­րին, ­Գո­քի­նիոյ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ հո­գե­ւոր հո­վիւ Տ. ­Պա­րէտ Քհնյ. ­Խա­չե­րեան, ­Թա­ղա­յին խորհուր­դի ա­տե­նա­պետ պրն. ­Սեր­գօ Ա­րա­պեան եւ գան­ձա­պահ պրն. ­Գար­լօ ­Գու­յում­ճեան, ­Կի­րա­կի՝ 28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2018ին, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11ին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան «Օ­սիա Ք­սէ­նի» հրա­պա­րա­կը, ուր 28 ­Հոկ­տեմ­բե­րի ազ­գա­յին տօ­նին առ­թիւ տեղ­ւոյն յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ տե­ղի ու­նե­ցաւ հո­գե­հանգս­տեան ա­րա­րողու­թիւն, օ­րո­ւան պատ­գա­մի փո­խան­ցում ա­պա դափ­նեպ­սակ­նե­րու զե­տե­ղում։
Ըստ կար­գի, պրն. ­Սեր­գօ Ա­րա­պեան յա­նուն «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղեց­ւոյ զե­տեղեց դափ­նեպ­սակ մը։ Ետ­քը տե­ղի ու­նե­ցաւ ա­շա­կեր­տա­կան ու սկաու­տա­կան տո­ղանց­քը, ո­րուն մաս կազ­մե­ցին Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի սկաու­տական խում­բը իր շե­փո­րա­խում­բով։
Ա­ւար­տին հո­գե­ւոր հո­վիւն ու ­Թա­ղա­յին խոր­հուր­դի ան­դամ­նե­րը մեկ­նեցան «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րոն, ո­րու դաշ­տին վրայ տե­ղի ու­նե­ցաւ սկաուտ­նե­րու դրօ­շա­կի ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը։ Տ. ­Պա­րէտ ­Քա­հա­նայ, խօսք առ­նե­լով շնոր­հա­ւո­րեց ազ­գա­յին տօ­նին առ­թիւ սկաու­տա­կան կազ­մի պա­տո­ւա­բեր մաս­նակ­ցու­թիւ­նը։ Ան շեշ­տեց, թէ «Ս. ­Յա­կոբ» ե­կե­ղե­ցին ու ժո­ղո­վուր­դը միշտ ներ­կայ պի­տի գտնո­ւին ու քա­ջա­լեր հան­դի­սա­նան սկաու­տա­կան կեան­քին ու գոր­ծու­նէու­թեան։

Դի­ւան ­Թա­ղա­յին ­Խոր­հուր­դի