Բոլորս հայոց բանակն ենք

«­Հա­յոց բա­նա­կին ու Ար­ցա­խի հզօ­րաց­ման
մաս­նակ­ցու­թիւ­նը իւ­րա­քան­չիւր հա­յու
սրբա­զան պար­տա­ւո­րու­թիւնն է»

ԱՐԱՄ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ
ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ

­Հա­յաս­տա­նի ու Ար­ցա­խի պաշտ­պա­նու­թեան հե­րո­սա­կան նոր սխրա­գոր­ծու­թիւն­ներ ար­ձա­նագ­րող հա­յոց բա­նա­կին շուրջ հա­ւա­քո­ւե­լու եւ բո­լոր մի­ջոց­նե­րով զօ­րակ­ցե­լու ­Մե­ծի ­Տանն ­Կի­լի­կիոյ ­Կա­թո­ղի­կոս՝ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ա­րամ Ա. ­Վե­հա­փառ հայ­րա­պե­տի կո­չին ըն­դա­ռա­ջե­լով, կոչ կ­՚ուղ­ղենք հա­մայն յու­նա­հա­յու­թեան ան­վե­րա­պահ եւ ան­յա­պաղ զօ­րակ­ցու­թեան օ­ժան­դա­կու­թիւն­ներ հասց­նե­լու ատր­պէյ­ճա­նա­կան ու թրքա­կան բա­նակ­նե­րուն դէմ հայ­րե­նի հո­ղը քա­ջա­բար պաշտ­պա­նող հա­յոց բա­նա­կին:
­Հա­յոց բա­նա­կի զօ­րակ­ցու­թեան ա­րա­գա­գոյն եւ ճիշդ օ­ժան­դա­կու­թեան մի­ջո­ցը դրա­մա­կան օգ­նու­թիւն հասց­նելն է: ­Բո­լոր օ­ժան­դա­կու­թիւն­նե­րը կը կա­տա­րո­ւին ­Հա­յաս­տան ­Հա­մա­հայ­կա­կան ­Հիմ­նադ­րա­մի ճամ­բով, դրա­մատ­նա­յին հե­տե­ւեալ հա­շի­ւին՝

Hayastan All-Armenian Fund Greece:
Bank Name: ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Bank Acc.: 5195-050350-189
IBAN: GR 410172195000 — 5195-050350-189
փո­խանց­ման ժա­մա­նակ նշել
փո­խան­ցո­ղի ա­նուն/ազ­գա­նու­նը
նո­ւի­րա­տո­ւու­թեան նպա­տա­կը անգ­լե­րէ­նով
We Are Our Borders; All for Artsakh

Այն հայ­րե­նա­կից­նե­րը ո­րոնք դրա­մատ­նա­յին գոր­ծո­ղու­թիւն­ներ ը­նե­լու յար­մա­րու­թիւ­նը չու­նին,
կրնան ­Թե­միս ե­կե­ղե­ցի­նե­րուն գրա­սե­նեակ­նե­րը ներ­կա­յա­նալ եւ ­Թա­ղա­կան ­Խոր­հուր­դի կնի­քով
փո­խան ստա­ցագ­րի գու­մա­րը յանձ­նել:
­
Հա­յոց քա­ջա­րի բա­նա­կին զօ­րու­թիւ­նը մենք ենք:
­Բո­լորս կո­չո­ւած ենք հայ­րե­նի­քի պաշտ­պա­նու­թեան մեր սրբա­զան պար­տա­կա­նու­թիւ­նը կա­տա­րե­լու:
Ամ­բողջ աշ­խար­հի հա­յու­թեան զօ­րակ­ցու­թեամբ պի­տի յաղ­թենք:

ԴԻՒԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ