Հ.Մ.Ը.Մ.ի ­Գո­քի­նիոյ մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ բո­լոր հայ­րե­նա­կից­նե­րը Ուր­բաթ, 28 ­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին, ­Գո­քի­նիոյ «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի զոյգ սրահ­նե­րուն մէջ, իր կազ­մա­կեր­պած ա­ւան­դա­կան կէ­սօ­րո­ւան ճաշ­կե­րոյ­թին:

Ե­կէք միաս­նա­բար հա­ճե­լի եւ ու­րախ կէ­սօր մը վա­յե­լենք հա­մով ճա­շով, ե­րաժշ­տու­թեամբ եւ ա­նակն­կալ­նե­րով:

­Սե­ղան ա­պա­հո­վե­լու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել եղբ. ­Սեր­գօ ­Մով­սէ­սեա­նին 6977242154:

Վարչութիւն