Կարգ թաղման եւ վերջին օծում Տ. Հրայր Աւ. Քհնյ. Նիկոլեանի

0
166

Ուր­բաթ, 21 ­Յու­լիս 2023-ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 9։30-ին, Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ Ա­ռաջ­նոր­դա­նիստ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ պի­տի մա­տու­ցո­ւի ­Սուրբ եւ ան­մահ պա­տա­րագ, ո­րու ըն­թաց­քին պի­տի կա­տա­րո­ւի վախ­ճա­նեալ քա­հա­նայ հօր թաղ­ման կարգն ու վեր­ջին օ­ծու­մը։
Ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի նա­խա­գա­հէ ու վեր­ջին օ­ծու­մը կա­տա­րէ

­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի Ա­ռաջնորդ
­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան

Ա­ւար­տին, քա­հա­նայ հօր մար­մի­նը պի­տի ամ­փո­փո­ւի ­Գո­քի­նիոյ Գ. գե­րեզ­մա­նա­տան մէջ, իսկ հո­գե­սուր­ճը պի­տի կա­տա­րո­ւի ե­կե­ղեց­ւոյ սրա­հին մէջ։
Ա­թէն­քի Ս. Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ ­Հո­գա­բար­ձու­թիւ­նը պի­տի տրա­մադ­րէ բուլ­ման, որ­պէս­զի փա­փա­քող­նե­րը փո­խադ­րէ Գ. գե­րեզ­մա­նա­տուն եւ ա­պա վե­րա­դարձ­նէ ե­կե­ղե­ցի։

Կ­րօ­նա­կան ­Ժո­ղով