­Շա­բաթ՝ 7 ­Մարտ 2020ի ա­ռա­ւօ­տեան, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Մա­լա­քեան-­Գաս­պա­րեան» ­Ծաղ­կոց շա­բա­թօ­րեայ դպրո­ցէն ներս, ներ­կա­յու­թեամբ Հ.Գ.Խ.ի ­Մա­կե­դո­նիոյ եւ Թ­րա­կիոյ Շր­ջա­նա­յին վար­չու­թեան ա­տե­նա­պե­տու­հիին, դպրո­ցի տնօ­րէ­նու­թեան եւ ու­սուց­չա­կան կազ­մին, նշո­ւե­ցաւ կա­նանց մի­ջազ­գա­յին տօ­նը, ուր ու­սուց­չա­կան կազ­մի ան­դա­մու­հի­ներ ծաղ­կե­փուն­ջեր նո­ւի­րե­ցին ա­տե­նա­պե­տու­հիին եւ տնօ­րէ­նու­հիին, ո­րոնք ի­րենց կար­գին, խո­րին շնոր­հա­կա­լու­թեամբ հան­դէս ե­կան։