­Ծան­րա­բար­ձու­թեան ­Հա­յաս­տա­նի տղա­մար­դոց ե­րի­տա­սար­դա­կան հա­ւա­քա­կա­նը՝ որ­պէս խումբ լա­ւա­գոյնն է Եւ­րո­պա­յի ա­խո­յեա­նու­թեան ըն­թաց­քին:
Ալ­պա­նիոյ ­Տու­րերս քա­ղա­քին մէջ տե­ղի ու­նե­ցող ­Հա­յաս­տա­նի Մ23 տա­րե­կան­նե­րու խում­բը նո­ւա­ճած է 8 ոս­կէ շքանշան` դառ­նա­լով խմբա­կա­յին հա­շո­ւար­կով ա­ռա­ջի­նը Եւ­րո­պա­յի ա­խո­յեա­նու­թեան: Ե­րի­տա­սարդ ծան­րորդ­նե­րը նո­ւա­ճած են նաեւ մէ­կա­կան ար­ծա­թէ եւ պրոն­զէ շքանշաներ:
­Հա­յաս­տա­նի կա­նանց մին­չեւ 20 տա­րե­կան­նե­րու խում­բը եւս ա­ռա­ջինն է։ ­Հայ ծան­րորդ­նե­րը նո­ւա­ճած են 6 ոս­կէ շքանշան: Եւ­րո­պա­յի ե­րի­տա­սարդ­նե­րու այս մրցու­մին ա­խո­յեան­ներ դար­ձան Անդ­րա­նիկ ­Կա­րա­պե­տեա­ն, ­Գոռ ­Մի­նա­սեա­ն, ­Կա­րուշ ­Ղու­կա­սեա­ն, ­Սի­մոն ­Մար­տի­րո­սեա­ն, ­Սո­նա ­Պօ­ղո­սեա­ն, Ար­փի­նէ ­Դա­լա­լեա­ն: