­Կի­րա­կի՝ 24 ­Մա­յիս 2020ին, Թ­եսա­ղո­նի­կէի մէջ տե­ղի ու­նե­ցաւ ­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու ցեղաս­պա­նու­թեան 101րդ­ ա­մեա­կի նո­ւի­րո­ւած ո­գե­կո­չու­մի եզ­րա­փա­կիչ ե­լոյ­թը։
­Հո­գեհանգս­տեան ա­րա­րո­ղու­թիւ­նը կա­տա­րո­ւե­ցաւ քա­ղա­քի յու­նաց մայր տա­ճա­րին բակէն ներս։ ­Յի­շա­տա­կի հա­ւա­քը կազ­մա­կեր­պո­ւե­ցաւ ­Կեդ­րո­նա­կան ­Մա­կե­դո­նիոյ նահան­գա­պե­տու­թեան կող­մէ ուր, ի­րենց պատ­գա­մը փո­խան­ցե­ցին նա­հան­գա­պետ Ափոս­տո­լոս ­Ծի­ծի­քոս­թաս եւ փոխ նա­հան­գա­պե­տու­հի ­Վու­լա ­Փա­թու­լի­տու։
­Սոյն ձեռ­նար­կին ներ­կայ գտնո­ւե­ցան ­Թե­սա­ղո­նի­կէի քա­ղա­քա­պետ Գոնս­տան­տինոս ­Զեր­վաս եւ այլ պե­տա­կան ներ­կա­յա­ցու­ցիչ­ներ։ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի հայ հա­մայն­քին կող­մէ, ­Պոն­տո­սի յոյ­նե­րու զո­հե­րու յու­շար­ձա­նին առ­ջեւ դափ­նեպ­սա­կի զե­տե­ղում կա­տա­րեց ընկ. ­Կիւ­լա ­Գա­սա­պեան։