Սեղան ապահովելու համար հեռաձայնել երեկոյեան ժամը 6էն ետք՝
Ֆիքսի ակումբ 2109319451 եւ Գոքինիոյ ակումբ 2104913786: