Հայ­կա­կան Technology and Science Dynamics (TSD) ըն­կե­րու­թիւ­նը «խե­լա­ցի» EcoPad notebook (նո­թա­տետր) ստեղ­ծած է, որ Ipadի եւ notebookի խառ­նա­ծինն է: «­Խե­լա­ցի» notebookը գոր­ծա­ծո­ղը կրնայ գրա­ռում­ներ, նշում­ներ կա­տա­րել «մար­քըր»ով եւ գրի­չով, իսկ ա­պա ջնջել ռե­տի­նի օգ­նու­թեամբ:
«Ամ­բող­ջու­թեամբ բո­լոր գրու­թիւն­նե­րը հնա­րա­ւոր է ջնջել՝ տա­քաց­նե­լով notebookը միկ­րօ-ա­լի­քա­յին վա­ռա­րա­նում կամ ֆե­նի (fan) օգ­նու­թեամբ»,- յայտ­նած է TSD ըն­կե­րու­թեան հիմ­նա­դիր եւ տնօ­րէն ­Վա­հան ­Շա­քա­րեան՝ նոր սար­քի շնոր­հան­դէ­սի ըն­թաց­քին, որ տե­ղի ո­ւե­ցաւ ­Յու­լիս 20ին, Ե­րե­ւա­նի մէջ:
EcoPad նո­թա­տետ­րը հնա­րա­ւո­րու­թիւն կու տայ պահ­պա­նե­լու գրու­թիւն­նե­րը ամ­պա­յին հա­մա­կար­գի մը մէջ, Android եւ IOS յա­ւե­լո­ւած­նե­րու մի­ջո­ցով:

ԲԱԺՆԵԼ
Նախորդ յօդուածըՍեւան Նշանեան
Յաջորդ յօդուածըԱրցախ