Լի­բա­նա­նի պաս­քեթ­պո­լի տղոց Ա. դա­սա­կար­գի ա­խո­յեա­նու­թեան 15րդ ­փու­լի ծի­րէն ներս, ­Շա­բաթ՝ 13 ­Յու­նո­ւա­րին, Հ.Մ.Ը.Մ.ի կազ­մը, ­Նու­հատ ­Նաու­ֆա­լի ա­նո­ւան մար­զա­հա­մա­լի­րին մէջ (­Զուք) հիւ­րը ե­ղաւ ­Թա­տա­մո­նին:
Ար­ձա­նագ­րե­լով տա­րեշր­ջա­նի իր 14րդ ­յաղ­թա­նա­կը` 108-94 ար­դիւն­քով (22-24, 29-23, 24-27 եւ 19-34), Հ.Մ.Ը.Մ. ա­մուր կառ­չած մնաց պա­րագ­լու­խի դիր­քին։