­Նոր­վե­կիոյ Ս­տա­ւան­կեր քա­ղա­քին մէջ ըն­թա­ցող Norway Chess մրցա­շար­քի 4րդ ­փու­լին, ­Լե­ւոն Ա­րո­նեան փայ­լուն ո­ճով յաղ­թեց աշ­խար­հի ա­խո­յեան ­Մակ­նուս ­Քարլ­սե­նին: Ա­րո­նեան խա­ղը յաղ­թեց 12րդ ­քայ­լին:
­Կա­տա­րո­ւած զո­հա­բե­րու­թիւն­նե­րուն դի­մաց, Ա­րո­նեան ստա­ցաւ հզօր գրոհ, որ­մէ հնա­րա­ւոր չէր պաշտ­պա­նո­ւիլ: ­Խա­ղի 35րդ ­քայ­լին՝ աշ­խար­հի ա­խո­յեան ­Քարլ­սե­նը յանձ­նո­ւե­ցաւ:
Norway Chess-2017 մրցա­շար­քի 6րդ ­փու­լին, ­Հա­յաս­տա­նի հա­ւա­քա­կա­նի ա­ռա­ջա­տար ­Լե­ւոն Ա­րո­նեան յաղ­թեց նաեւ ռուս Վ­լա­տի­միր Ք­րամ­նի­քին:
­Ճատ­րա­կի հայ վար­պե­տը ներ­կայ դրու­թեամբ վաս­տա­կած է 4 միա­ւոր եւ այս հանգ­րո­ւա­նին՝ մրցա­շար­քի ա­ռա­ջա­տար դիր­քը գրա­ւած է: