Ի­րա­նի նա­խա­գա­հը ­Նոր ­Տա­րո­ւան եւ ­Սուրբ Ծննդեան տօ­նե­րու առ­թիւ այ­ցե­լած է ի­րա­նե­ւի­րա­քեան պա­տե­րազ­մի ըն­թաց­քին զո­հո­ւած Է­դո­ւին ­Շահ­մի­րեա­նի եւ ­Ժորժ ­Քէ­շիշ ­Յա­րու­թիւ­նեա­նի ըն­տա­նիք­նե­րուն:
­Հա­սան ­Ռու­հա­նի ը­սած է, որ «ի­րա­նա­հա­յե­րը Ի­րա­նի հա­սա­րա­կու­թեան մէջ ա­ռանձ­նա­յա­տուկ տեղ ու­նին եւ մեծ յար­գանք կը վա­յե­լեն»:
Ի­րա­նա­գէտ Ար­մէն Իս­րա­յէ­լեան դի­մա­տետ­րի իր է­ջին մէջ գրած է, որ 1980-1988 թո­ւա­կան­նե­րուն ի­րա­նե­ւի­րա­քեան պա­տե­րազ­մին մաս­նակ­ցած են 17.000 ի­րա­նա­հա­յեր, ո­րոնց­մէ 260ը նա­հա­տա­կո­ւած են: