Ժողովրդային բողոքի ցոյց դէպի Աթէնքի թրքական դեսպանատուն

Մեր իրաւունքը՝ մեր ձեռքով

Երկուշաբթի, 24 Ապրիլ 2023 կէսօրէ ետք ժամը 18։30

հաւաքավայր՝
Սինտաղմայի հրապարակ (Հ.Յ.Դ. Երիտասարդական Միութեան քարոզչական կրպակին առջեւ)
Հ.Յ.Դ. Յունաստանի Երիտասարդական Միութիւն