Հ.Յ.Դ. Ա­թէն­քի «­Լա­զեան» կո­մի­տէն ­Շա­բաթ, 6 Ապ­րիլ 2024-ին, ե­րե­կո­յեան ժա­մը 8-ին Գարէայի «Ազատամարտ» ակումբին մէջ, պի­տի ցու­ցադ­րէ ­Մի­քա­յէլ ­Գուր­ջեա­նի «Ամե­րի­կա­ցի» ժա­պա­ւէ­նը, որ ար­ժա­նա­ցաւ մաս­նակ­ցե­լու «Օս­քար» մրցա­նա­կի թեկ­նա­ծու­թեան:
Ե­կէ՛ք միաս­նա­բար դի­տենք ժա­պա­ւէ­նը ըն­կե­րա­յին մթնո­լոր­տի մէջ:

­Մուտք՝ 5 եւ­րօ: