«­Յի­սուս կեդ­րոնն է, ան­կիւ­նա­քա­րը, որ պի­տի միաց­նէ
բո­լոր ազ­գե­րը՝ պաշ­տա­մուն­քի մէջ, Մ­սու­րին շուրջ՝ բո­լոր մար­դե­րը։ ­Հա­ւատ­քը մեր ա­մե­նա­մեծ գանձն է։
… ­Հա­ւա­տա­ցեա­լը ու­նի հոգւոյն մէջ ճա­ռա­գայթ­ներ,
ո­րոնց­մով կը տես­նէ գերբ­նա­կան ի­րո­ղու­թիւ­նը,
Աս­տո­ւա­ծու­թիւ­նը եւ կը զա­նա­զա­նէ զայն՝ մարդ­կա­յին կեան­քի ի­րո­ղու­թիւն­նե­րէն» Աս­տու­ծոյ ­Ծա­ռան

­Կար­դի­նալ Գ­րի­գոր ­Պետ­րոս Ա­ղա­ճա­նեան

***

­Կի­րա­կի, 24.12.2023՝ ՃՐԱԳԱԼՈՅՑ ՍՈՒՐԲ ԾՆՆԴԵԱՆ
(100 տա­րի ա­ռաջ, 24.12.1923-ին ­Կիւ­րեղ Եպս. ­Զօհ­րա­պեան կը նո­ւի­րէ իր ա­ռա­քե­լու­թիւ­նը ­Յու­նաս­տա­նի մէջ Ս. ­Թե­րե­զա­յի բա­րե­խօ­սու­թեան) Ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7-ին ­Ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ, ­Սուրբ Գ­րի­գոր ­Լու­սա­ւո­րիչ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Նէոս ­Գոզ­մոս, ա­պա ­Մա­նուկ ­Յի­սու­սի թա­փօ­րը, ­Կա­ղանդ ­Պա­պան նո­ւէր­ներ պիտի տայ բո­լոր մա­նուկ­նե­րուն։ ­Հիւ­րա­սի­րու­թիւն եւ ­Սուրբ Ծնն­դեան ճոխ եր­գեր։

Եր­կու­շաբ­թի, 25.12.2023՝ ՏՕՆ ԾՆՆԴԵԱՆ Տ. Մ. ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ
Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11-ին ­Ձայ­նա­ւոր ­Սուրբ ­Պա­տա­րագ Սր­բու­հի ­Թե­րե­զա­յի ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ – ­Գո­քի­նիա։ Ա­պա շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ ե­կե­ղեց­ւոյ «­Զօհ­րա­պեան» սրա­հին մէջ, ­Կա­ղանդ ­Պա­պան նո­ւէր­ներ պիտի տայ բո­լոր մա­նուկ­նե­րուն։ ­Հիւ­րա­սի­րու­թիւն եւ ­Սուրբ Ծնն­դեան ճոխ եր­գեր։

­ՇՆՈՐՀԱՒՈՐ ՍՈՒՐԲ ԾՆՈՒՆԴ ԵՒ ՆՈՐ ՏԱՐԻ

­Հայր ­Յով­սէփ Թ.Ծ.Վ. Պէ­զա­զեան
Ա­ռա­քե­լա­կան կա­ռա­ւա­րիչ
­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ կա­թո­ղի­կէ ­Հա­մանյ­քի