Հինգ­շաբ­թի՝ 17 ­Յու­նո­ւար 2019ի ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 11էն սկսեալ, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նաց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րը, ի­րենց ­Նոր ­Տա­րո­ւան ա­ռա­ջին հան­դիպ­ման ըն­թաց­քին, ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «­Հա­յաս­տան» սրա­հի խո­հա­նո­ցին մէջ, միաս­նա­բար 2019 տա­րո­ւան գա­թան կտրե­ցին՝ ի­րա­րու բա­րե­մաղ­թանք­ներ ու շնոր­հա­ւո­րու­թիւն­ներ կա­տա­րե­լով։ ­Գա­թա­յի մէջ գտնո­ւող մե­տա­ղադ­րա­մը յայտ­նո­ւե­ցաւ ան­դա­մու­հի­նե­րէն տիկ. ­Նա­տիա ­Պո­յա­ճեա­նի մօտ եւ ան ա­տե­նա­պե­տու­հիին կող­մէ ստա­ցաւ գե­ղե­ցիկ նո­ւէր մը։ ­Թե­սա­ղո­նի­կէի «Ս. Աս­տո­ւա­ծա­ծին» ե­կե­ղեց­ւոյ ­Տիկ­նաց ­Միու­թեան ան­դա­մու­հի­նե­րուն կող­մէ կը շնոր­հա­ւո­րենք տիկ. ­Նա­տիա ­Պո­յա­ճեա­նը՝ մաղ­թե­լով ա­նոր եր­ջա­նիկ եւ ու­րախ օ­րեր, ա­ռող­ջու­թիւն, յա­ջո­ղու­թիւն եւ փա­փաք­նե­րու ի­րա­կա­նա­ցում։
Թղ­թա­կից