Թեմակալ Առաջնորդ Սրբազան Հօր հանդիսապետութեամբ Մեծ Պահոց Արեւագալի հանդիսաւոր ժամերգութիւն

0
14

Ի գի­տու­թիւն մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դին կը հա­ղոր­դենք, թէ ­Չո­րեք­շաբ­թի, 20 ­Մարտ 2024-ի, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10:00-ին տե­ղի պի­տի ու­նե­նայ ­Մեծ ­Պահ­քի ա­ռա­ջին Ա­րե­ւա­գա­լի-Ա­պաշ­խա­րու­թեան ­Ժա­մեր­գու­թիւ­նը ­Նէոս ­Գոզ­մոս(­Ֆիքս)ի ­Սուրբ ­Յով­հան­նու ­Կա­րա­պետ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ:
Ա­րա­րո­ղու­թեան պի­տի հան­դի­սա­պե­տէ եւ օ­րո­ւան խորհր­դա­ծու­թիւ­նը
կա­տա­րէ, ­Յու­նաս­տա­նի ­Հա­յոց ­Թե­մի ­բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ
ԳԵՐՇ. Տ. ԳԵՂԱՄ Ս. ԱՐՔ. ԽԱՉԵՐԱՆ
­Կը հրա­ւի­րենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը մաս­նակ­ցե­լու այս հո­գե­պա­րար ա­րա­րո­ղու­թեան եւ լսե­լու Ա­ռաջ­նորդ Սր­բա­զան ­հօր օ­րո­ւան պատ­գա­մը:
­Պի­տի յա­ջոր­դէ թէ­յա­սե­ղան ե­կե­ղեց­ւոյ ներք­նաս­րա­հին մէջ, պատ­րաս­տու­թեամբ ե­կե­ղե­ցա­նո­ւէր ­Տիկ­նանց մարմ­նոյ ան­դա­մու­հի­նե­րուն:

Ս. ­Յովհ. ­Կա­րա­պետ Ե­կե­ղե­ցի