­Թա­տրոնի երեկոյ

0
59

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը հրա­ւի­րէ ձեզ թա­տե­րա­կան ներ­կա­յաց­ման ե­րե­կո­յի մը, ­Փա­լաս (ΠΑΛΛΑΣ) թատ­րո­նը, «­Մի­լիո­նա­տէ­րը» («Η εκατομμυριούχος») թա­տե­րա­խա­ղը դի­տե­լու, ­Չո­րեք­շաբ­թի 15 ­Նո­յեմ­բեր 2023, ժա­մը 7-ին:
­Հա­սոյ­թը պի­տի նո­ւի­րո­ւի բռնա­գաղ­թի են­թար­կո­ւած Ար­ցա­խա­հա­յու­թեան օ­ժան­դա­կու­թեան նպա­տա­կին, Հ.Կ.­Խա­չի մի­ջո­ցով եւ Հ.Օ.Մ.ի ծրա­գիր­նե­րով ու հո­վա­նա­ւո­րու­թեամբ։
­Տոմ­սի գին՝ 30 եւ­րօ։
­Փա­փա­քող­նե­րը պէտք է ար­ձա­նագրո­ւին հե­տե­ւեալ ըն­կե­րու­հի­նե­րուն, հե­ռա­ձայ­նե­լով.-
Ե­ղիս ­Պէ­քէ­րէ­ճեա­նին՝ 2109421717 կամ 6944571413 ­Վեր­ժին Ե­ղի­շէեա­նին՝ 2108954043 կամ 6973471575, մինչեւ Ուրբաթ, 10 Նոյեմբեր:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ