Հ.Կ.­­Խա­չի ­­Գո­քի­նիոյ «­­Սօ­սէ» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ թատ­րո­նի այ­ցե­լու­թիւն ­­Չո­րեք­շաբ­թի, 26 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին:
­­Պի­տի դի­տենք, «Σεσουάρ για δολοφόνους» թա­տեր­գու­թիւ­նը, «Λαµπέτη» թա­տե­րաս­րա­հին մէջ (Λεωφ. Αλεξάνδρας 106):
­­Պի­տի հանդիպինք ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7:30-ին, թատ­րո­նի մուտ­քին առ­ջեւ:
Ար­ձա­նագ­րո­ւե­լու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել, ըն­կե­րու­հի­ներ ­­Սիլ­վա ­Գի­զի­րեա­նին հեռ. 6937239602 եւ Ար­մե­նու­հի ­­Սի­մո­նեա­նին հեռ. 6944115222։
Տոմսի գին՝ 20 եւրօ:

­Վար­չու­թիւն