Եր­կու դգալ՝ ե­րե­ւա­կա­յու­թիւն,
մէկ դգալ՝ ստեղ­ծա­գոր­ծու­թիւն,
շաաա՜տ խաղ
եւ եր­կու կա­թիլ՝ X
գաղտ­նի բա­ղադ­րի­չէն:

Այս է մեր նիւ­թե­րու խառ­նուր­դը, որ պի­տի օգ­տա­գոր­ծենք
թատ­րո­նի գաղտ­նի բա­նա­լին ստեղ­ծե­լու հա­մար:

­Խում­բի ղե­կա­վար­ներ՝
Ա­լեք­սի ­Սա­րի­յեան
եւ Նա­զիկ Այ­տը­նեան:
14 տա­րե­կա­նէն վեր սկսեալ:

­Ֆիք­սի «Ա­րամ ­Մա­նու­կեան» ա­կում­բի սրա­հէն ներս:
Ա­մէն ­Չո­րեք­շաբ­թի, ժա­մը 18:30-20:00:

Համազգայինի Շրջ. վարչութիւն