Թր­քա­կան ան­հիմն հե­տապն­դում­նե­րէն ­Յու­նաս­տան ա­պաս­տա­նած պոլ­սա­հայ յայտ­նի լե­զո­ւա­բան ­Սե­ւան ­Ն­շա­նեան, Twitterի իր է­ջին վրայ, զե­տե­ղած է թուրք յայտ­նի պատ­մա­բան ­Թա­նէր Աք­չա­մի հետ իր նկա­րը: Այս մա­սին կը հա­ղոր­դէ Artsakhpress.am։ «­Թա­նէր Աք­չա­մի հետ՝ ­Թուր­քիոյ ա­պա­գա­յին հետ կա­պո­ւած ծրա­գիր­ներ կազ­մե­լու ըն­թաց­քի մէջ ենք: ­Չան­հանգս­տա­նաք, լաւ պի­տի ըլ­լայ»,- գրած է ­Ն­շա­նեան՝ նկա­րին տակ։
Ն­շենք, որ ­Թա­նէր Աք­չամ ­Հա­յոց ­Ցե­ղաս­պա­նու­թիւ­նը ա­պա­ցու­ցող բազ­մա­թիւ պատ­մա­կան աշ­խա­տու­թիւն­նե­րու հե­ղի­նակ է: