Գոքինիոյ «Զաւարեան» վարժարանի մանկապարտէզի ամավերջի հանդէս 1 Յուլիս 1947ին