Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆա­լի­րո­յի «­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Πόρτο Χέλι (Hinitsa Bay պան­դոկ) Եր­կու­շաբ­թի, 27 եւ Ե­րեք­շաբ­թի, 28 ­Յու­նի­սին:

­Մեկ­նում՝ Ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 7-ին Ա­յիա ­Քի­րիա­քի ե­կե­ղեց­ւոյ առ­ջե­ւէն (λεωφ. Αμφιθέας), ժա­մը 7:15-ին Intercontinental պան­դո­կին առ­ջե­ւէն եւ ժա­մը 7:45-ին ­Բե­րի­վո­լա­քիէն, ­Գո­քի­նիա:

­Հե­տաքրք­րո­ւող­նե­րը կրնան դի­մել հե­տե­ւեալ ըն­կե­րու­հի­նե­րուն՝ Ե­ղիս ­Պէ­քէ­րէ­ճեա­նին 6944571413 եւ ­Մայ­տա կիւ­րիւն­լեա­նին 6945699989:

­Բո­լորս միա­սին հանգս­տա­ւէտ եր­կօ­րեայ մը պի­տի անց­նենք մեր հեւ­քոտ ա­ռօ­րեա­յէն դա­դար մը առ­նե­լով:

­Վար­չու­թիւն