Երկօրեայ պտոյտ

0
26

Հ.Կ.­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ մը, 1-2 ­Յու­նիս 2024-ին, դէ­պի ­Լա­քո­նիա­յի ­Մո­նեմ­վա­սեա, ­Ղի­թիօ, ­Նէա­փո­լի, Աէ­րո­փո­լի եւ ­Մա­նի շրջան­նե­րը:
­Մաս­նակ­ցու­թեան սակ, անձ գլուխ` 100 եւ­րօ:
Ա­ռան­ձին սե­նեա­կի պա­րա­գա­յին՝ ա­ռա­ւել 20 եւ­րօ: ­
Կը խնդրո­ւի նա­խա­պէս տե­ղեակ պա­հել վար­չա­կան ըն­կե­րու­հի­նե­րուն:
Ար­ձա­նագ­րո­ւե­լու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել հե­տե­ւեալ ըն­կե­րու­հի­նե­րուն՝ ­Ծո­վիկ ­Մի­նա­սեան 6937751684 եւ Ալ­մաստ ­Մե­լի­քեան 6939461077:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ