Երկօրեայ պտոյտ դէպի Եաննենա — Մեցովօ

0
26

Հ. Կ. ­Խա­չի ­Ֆիք­սի «­Ռու­բի­նա» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւնը կը կազ­մա­կեր­պէ եր­կօ­րեայ պտոյտ դէ­պի Եան­նե­նա — ­Մե­ցո­վօ, ­Շա­բաթ 18 եւ ­Կի­րա­կի 19 ­Մարտ 2023-ին:
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու համար հե­ռա­ձայ­նել մին­չեւ Ուրբաթ, 10 ­Մարտ, ըն­կե­րու­հի­ներ՝ ­Նուարդ ­Տա­տո­յեա­նին 6939108490 եւ ­Մա­րալ ­Խա­չէ­րեա­նին 6945475364:

­Վար­չու­թիւն