Ե­րե­կոյ նո­ւի­րո­ւած ­ Մա­րի­քա ­Նի­նո­ւի յիշատակին

0
63

«­Հա­մազ­գա­յի­ն»ի ­Հայ Կրթա­կան եւ Մ­շա­կու­թա­յին միու­թեան Յունաստանի Շրջա­նա­յին վար­չու­թիւ­նը՝ Իզ­մի­րի 100-ա­մեա­կի ձեռ­նարկ­նե­րու ծի­րէն ներս, կը կազ­մա­կեր­պէ ե­րե­կոյ նո­ւի­րուած ­Մա­րի­քա ­Նի­նո­ւի յի­շա­տա­կին ­Երկուշաբթի, 20 ­Մարտ 2023 ե­րե­կո­յեան ժա­մը 7։30-ին «­Զա­ւա­րեան» կեդ­րո­նի «­Զա­քա­րեան-­Սա­րա­ճեան» զոյգ սրահ­նե­րէն ներս։
­Խօսք պի­տի առ­նեն՝
ըն­կեր ­Ժագ ­Տա­մա­տեան եւ պա­րոն Ան­տո­նիս ­Վեն­տու­րիս։ ­
Ձեռ­նար­կին կը մաս­նակ­ցի ­
Միհ­րան ­Չա­լը­քեա­ն իր նուագախումբով: ­
Կը սպա­սենք ձեզ։