Ի զօ­րակ­ցու­թիւն՝ Ար­ցա­խէն բռնա­գաղ­թի են­թար­կո­ւած մեր ազ­գա­կից­նե­րուն,
տեղի պիտի ունենայ ­Շա­բաթ, 11 ­Նո­յեմ­բեր 2023, ժա­մը 20:00-ին,
«­Լէոն­տիօ» վար­ժա­րա­նի թա­տե­րաս­րա­հը (­Սո­ֆու­լի ­Թե­միս­դոք­լի 2, ­Նէա Զ­միռ­նի):

­Հա­սոյ­թը պի­տի նո­ւի­րո­ւի Ար­ցա­խա­հա­յու­թեան օգ­նու­թեան ֆոն­տին,
որ նա­խա­ձեռ­նո­ւած է Հ.Կ.­Խա­չին կող­մէ եւ պի­տի տրա­մադ­րո­ւի բռնա­գաղ­թած
Ար­ցա­խա­հա­յե­րուն օ­ժան­դա­կու­թեան ծրագ­րին՝ ու­տես­տե­ղէ­նի
եւ բնա­կա­րա­նի կա­րիք­նե­րու հա­մար, Հ.Օ.Մ.ի կազ­մա­կեր­պու­թեամբ:

­Բո­լոր ա­րո­ւես­տա­գէտ­նե­րը սի­րա­յօ­ժար կեր­պով կը մաս­նակ­ցին՝
­Վար­դան Ա­բո­վեան, ­Վա­հան ­Գալս­տեան, ­Հայկ Եա­զը­ճեան, ­
Փան­տե­լիս ­Թա­լա­սի­նոս, Ս­թա­մա­թիս ­Խա­ծիէֆս­թա­թիու,
­Լեֆ­թե­րիս ­Խա­ւու­ցաս, ­Միհ­րան ­Չա­լը­քեան, ­
Ֆո­թիս ­Վեր­ղո­բու­լոս, ­Շու­շան ­Քէ­րով­բեան
­
Մուտք՝ 15 եւ­րօ, մա­նուկ­նե­րու հա­մար՝ 10 եւ­րօ

­Ձեռ­նար­կի կազ­մա­կեր­պում՝
«Ար­մե­նի­քա» պար­բե­րա­թերթ եւ ­Յու­նաս­տա­նի ­Հայ ­Կա­պոյտ ­Խաչ