Ե­ռօ­րեայ պտոյտ

0
58

Հ.Կ.­­Խա­չի Ա­թէն­քի «­­Ծո­վի­նար» մաս­նա­ճիւ­ղի վար­չու­թիւ­նը կը կազ­մա­կեր­պէ ե­ռօ­րեայ պտոյտ 3,4,5 ­­Հոկ­տեմ­բեր 2022-ին, դէ­պի ­­Մո­նեմ­վա­սիա, Γύθειο, Ա­րե­ւե­լեան ­­Մա­նի, Ս­թու­փա եւ ­­Քար­տա­մի­լի:
Առաջին օրը՝ Մոնեմվասիա եւ գիշերում Γύθειο:
Երկրորդ օրը՝ Γύθειο, Արէոփոլի, Լիմէնի, վերադարձ Γύθειο:
Երրորդ օրը՝ Քարտամիլի, Սթուփա, Քալամաթա եւ վերադարձ Աթէնք:
­Մաս­նակ­ցու­թեան սակ՝ 150 եւ­րօ, նա­խա­ճա­շով:
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար հե­ռա­ձայ­նել ըն­կե­րու­հի­ներ՝ ­­Հայ­կան Իւ­թիւ­ճեա­նին 2109418144, 6981094360 եւ ­­Ռի­թա Ս­փի­նո­ւին 2106135472, 6976071881:

ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ