Ե­ռօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­Փի­լիօ

0
16

Հ.Կ.­­Խա­չի ­­Ֆա­լի­րո­յի «­­Նա­յի­րի» մաս­նա­ճիւ­ղը կը կազ­մա­կեր­պէ ե­ռօ­րեայ պտոյտ դէ­պի ­­Փի­լիօ, Ե­րեք­շաբ­թի 6 ­­Դեկ­տեմ­բե­րէն մին­չեւ ­­Հինգ­շաբ­թի 8 ­­Դեկ­տեմ­բեր 2022-ին:
­­Պի­տի գի­շե­րենք ­­Փոր­թա­րիա գիւ­ղին մէջ ու պի­տի այ­ցե­լենք շրջա­կայ­քի գե­ղե­ցիկ գիւ­ղե­րը, ինչ­պէս նաեւ զա­նա­զան հե­տաքրք­րա­կան վայ­րեր:
­­
Փուլ­ման ինք­նա­շարժ ճամ­բայ պի­տի ել­լէ Ե­րեք­շաբ­թի, 6 ­­Դեկ­տեմ­բե­րին հե­տե­ւեալ ժա­մե­րուն.-
­­Ժա­մը 6:45-ին Այ. ­­Քի­րիա­քի ե­կե­ղեց­ւոյ առ­ջե­ւէն (Ամ­ֆի­թէաս պո­ղո­տայ), ժա­մը 7:00-ին Ին­թեր­քոն­թի­նեն­թալ պան­դո­կին առ­ջե­ւէն, ժա­մը 7:20-ին ­­Գո­քի­նիոյ «­­Փե­րի­վո­լա­քի»էն:
Ար­ձա­նագ­րու­թիւն­նե­րու հա­մար դի­մել հե­տե­ւեալ ըն­կե­րու­հի­նե­րուն.- ­­Մայ­տա ­­Կիւ­րիւն­լեան 6945699989 եւ Ե­ղիս ­­Պէ­քէ­րէ­ճեան 6944571413:

­­Վար­չու­թիւն