Ե­պիս­կո­պո­սա­կան հան­դի­սա­ւոր Ս. ­Պա­տա­րագ ­Սուրբ ­Գէոր­գայ զօ­րա­վա­րի տօ­նին ա­ռի­թով

0
83

­Կի­րա­կի, 1 ­Հոկ­տեմ­բեր 2023-ին, ­Տի­տի­մո­թի­խո­յի ­Սուրբ ­Գէորգ ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին։
­Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան։
­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Մա­տա­ղօրհ­նէք։
Այս ու­րախ ա­ռի­թով կը հրա­ւի­րենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը հա­ղորդ դառ­նա­լու սրբա­զան ա­րա­րո­ղու­թեանց եւ լսե­լու Ա­ռաջ­նորդ Սրբա­զան հօր պատ­գա­մը։

Թա­ղա­կա­նու­թիւն