­Կի­րա­կի, 22 ­Յու­նո­ւար 2023-ի, ա­ռա­ւօ­տեան ժա­մը 10։30-ին, Ա­ղէք­սադ­րու­պոլ­սոյ ­«Սուրբ ­Յով­հան­նու Կա­րա­պետ» ե­կե­ղեց­ւոյ մէջ։
­Պի­տի պա­տա­րա­գէ եւ յա­ւուր պատ­շա­ճի քա­րո­զէ ­Յու­նաս­տա­նի թե­մի ­
Բա­րե­ջան Ա­ռաջ­նորդ ­Գերշ. Տ. ­Գե­ղամ Ս. Արք. ­Խա­չե­րեան։
­Պա­տա­րա­գի ա­ւար­տին պի­տի կա­տա­րո­ւի ­Նոր ­Միւ­ռո­նով Ջ­րօրհ­նէք եւ նաեւ ­Մա­տա­ղօրհ­նէք։
Այս ու­րախ ա­ռի­թով կը հրա­ւի­րենք մեր հա­ւա­տա­ցեալ ժո­ղո­վուր­դը հա­ղորդ դառ­նա­լու սրբա­զան ա­րա­րո­ղու­թեանց եւ լսե­լու Ա­ռաջ­նորդ Սրբա­զան հօր պատ­գա­մը։